Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok

Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok
Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok
Beskrivning av Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok

Vård och omsorg vid demenssjukdom är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Vård och omsorg vid demenssjukdom innehåller åtta teman Demenssjukdomar Personcentrerad vård och omsorg Vårda till självständighet Leva med demenssjukdom Etiska dilemman Anhörigstöd Vård och omsorg i livets slutskede Lagar och dokumentation Arbete med behandling av demens är ett stort område inom vård och omsorg. Att arbeta utifrån kunskap, ett etiskt bemötande, förståelse för patientsäkerhet och respekt för patienten är avgörande inom vården. Med en åldrande befolkning ökar andelen med demenssjukdom och själva sjukdomen drabbar också allt yngre personer. Det gör att vård och omsorg vid demenssjukdom kommer vara en allt viktigare del av arbetslivet framöver. Vård och omsorg vid demenssjukdom tar upp frågor som: • Vilka symptom har demenssjukdomar? • Hur ser hjärnans fysiska förändring ut? • Hur kan vårdpersonal stötta att patienters integritet och värdighet bibehålls? • Vilka etiska svårigheter kan personal ställas inför? • Vilken plats har levnadsberättelser inom vård och omsorg av dementa? Läromedlet följer kursens centrala innehåll mycket nära och bygger varje kapitel kring en eller flera av det centrala innehållets punkter. För eleverna ger det en större förståelse för kapitlets syfte och mål och ger dem en konkret koppling till vad de bör lära sig. Varje kapitel innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna och instuderingsfrågor som låter eleverna träna på egen hand. Vård och omsorg vid demenssjukdom i korthet: • följer kursens centrala innehåll mycket nära och bygger varje kapitel kring en eller flera av det centrala innehållets punkter • varje kapitel innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna och instuderingsfrågor som låter eleverna träna på egen hand

Läs mer om Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok...


Sök bästa pris på Vård och omsorg vid demenssjukdom, elevbok hos: