Vad är moraliskt rätt? – Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius

Vad är moraliskt rätt? – Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius

Antologin Vad är moraliskt rätt? innehåller de senaste decenniernas viktigaste bidrag till den moralfilosofiska debatten kring normativa frågor. Antologin rymmer flera texter som blivit moderna klassiker av filosofer som t.ex. Philippa Foot, Jonathan Glover, Derek Parfit och Peter Singer. Samlingen vänder sig till alla som är intresserade av moralens stora frågor.Den kan användas t.ex. som en orientering i aktuell moralfilosofisk diskussion, för självstudier eller som referensverk.Volymens 23 uppsatser har indelats i fyra avdelningar. Den första delen presenterar grundläggande normativa teorier av olika slag. Här återfinns de flesta livskraftiga alternativen, med allt från konsekventialism till omsorgsetik. Nästa del rymmer ett urval texter i tillämpad, eller praktisk, etik. Här diskuteras specifika etiska frågor såsom brott och straff, global rättvisa, abort, överbefolkning, prioriteringar i vården, djurförsök etc.I del tre finner man texter som kritiskt diskuterar de olika normativa teorierna, eller som i polemik mot en viss teori föreslår ett alternativ. Här återfinns Thomas Scanlons viktiga diskussion om utilitarism och kontraktualism, Christine Korsgaards berömda artikel om Kant och lögnen, Gilbert Harmans utmanande text om personlighetsdrag och dygdetik, för att bara nämna några. I den fjärde och sista avdelningen Utmaningar och perspektiv har redaktören samlat ett antal artiklar som ställer frågor såsom: Kan man vara för moralisk? Vilket utrymme för moraliskt ansvar finns det, om mycket i vår personlighet och i vår omgivning helt och hållet ligger bortom vår kontroll? Görs det framsteg i etik?Denna utmärkta samling av de bästa artiklarna i tillämpad moralfilosofi tjänar som en ypperlig ingång till ämnet. Gilbert Harman, författare till bl.a. The Nature of Morality.

Läs mer om Vad är moraliskt rätt? – Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius

Vad är moraliskt rätt? – Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius

Filosofi & Religion

Hitta Vad är moraliskt rätt? – Texter i normativ etik i urval av Henrik Ahlenius även hos:
Rulla till toppen