Urologi

Urologi

Traditionellt sett är urologi en specialitet som innefattar kirurgisk behandling av urinvägarnas och de manliga genitaliernas sjukdomar. Under de senaste decennierna har en påtaglig utveckling ägt rum. Många av de äldre behandlingsmetoderna med stor öppen slutenvårdskrävande kirurgi har ersatts av minimalinvasiva och farmakologiska behandlingsalternativ. Detta innebär att från att ha varit en nästan renodlad kirurgisk specialitet har urologin utvecklats till att bli en specialitet med totalansvar för det urologiska sjukdomspanoramat. Detta i sin tur har betytt att kraven på en specialist i urologi har ändrats till att nu också omfatta kunskaper i medicin, framför allt endokrinologi och avancerad diagnostik. Boken Urologi inleds med en grundläggande presentation av anatomi, fysiologi samt olika diagnostiska modaliteter vid misstänkt urologisk sjukdom, inklusive diagnostisk och interventionell radiologi. Härefter följer kapitel som behandlar flera av våra stora folksjukdomar, såsom godartad prostataförstoring, inkontinens, njursten och infektioner i urinvägarna. Boken omfattar också bland annat läran om mannens könsspecifika sjukdomar dit man räknar tillstånd som erektil dysfunktion manlig infertilitet och funktionell hypogonadism. Näst efter onkologi är urologi den tyngsta cancerspecialiteten, vilket avspeglas i bokens olika kapitel om urologiska tumörsjukdomar där den vanligaste av alla, prostatacancern, får en central roll. Under de senaste åren har flertalet nya läkemedel introducerats för behandling av några av de vanligaste urologiska cancersjukdomarna, såsom till exempel prostatacancer och njurcancer. I det speciella kapitlet om barnurologi har denna upplaga också kompletterats med en genomgång av den under det senaste decenniet ökande förståelsen för störningar i könsutveckling. Boken är ett svenskt standardverk inom urologiområdet och syftar till att systematiskt täcka in hela specialiteten. Den ska kunna vara lärobok för AT- och ST-läkare, inte bara för blivande urologer utan även för blivande kirurger, gynekologer och allmänmedicinare. Den fyller också väl sin plats som referenslitteratur på kirurg-, medicin- och distriktsläkar­mottagningar. Utöver detta ska den även kunna användas som kurslitteratur under grundutbildningen.

Läs mer om Urologi

Urologi

Medicin

Hitta Urologi även hos:
Rulla till toppen