Turkisk grammatik

Turkisk grammatik

BTJ:s lektörsomdöme: Detta är så vitt jag vet den första turkiska grammatiken på svenska. Den vänder sig både till hemspråksstuderande och svenskar som vill lära sig turkiska, och som referensbok kan den vara användbar för båda grupperna. Vad jag ser som det mest värdefulla med boken är de talrika exemplen på vardaglig praktisk turkiska (med svensk översättning) som illustrerar varje grammatiskt moment. De grammatiska förklaringarna är dock alltför kortfattade och fackmässiga, med termer på svenska och turkiska. Materialet är allmänt svåröverskådligt, dock är översikten av verbens ’tidsfraser’ systematisk och uttömmande. Författaren har i de flesta avseenden följt de redan accepterade metoderna inom turkisk grammatik med vissa modifikationer (han tillför t.ex. ett sjunde kasus: instrumentalis). Tyvärr betonar författaren inte tillräckligt sådana moment som är svårast för en icke-turk, d.v.s. infinita verbformer vilka utgör en förutsättning för att förstå och bilda sammansatta meningar. Musa Güner, född 1941, har tidigare sammanställt turkiska ordböcker. – Jitka Zamrazilova-Jakmyr.

Läs mer om Turkisk grammatik

Turkisk grammatik

Ordböcker & Språk

Hitta Turkisk grammatik även hos:
Rulla till toppen