Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern

Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern

Cyberfilosoferna och framtidsforskarna Alexander Bard och Jan Söderqvist är tillbaka efter den magistrala Futuricatrilogin. Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern är en ny revolutionerande framtidsvision från författarna som förutspådde IT-bubblan och 11 september. Efter Futuricatrilogins träffsäkra profetior formulerar de i denna sin fjärde bok en komplett metafysik för den digitala tidsåldern. Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern vågar beskriva individualismen som en religion – dessutom en förlegad sådan – och målar upp verkligheten som i första hand virtuell, snarare än fysisk. På samma gång som författarna vill skaka om läsarens själv- och världsbild, är avsikten att förmå passiva mottagare av framtiden att istället bli aktiva deltagare. Med engagerande iakttagelser, klarsynta tolkningar och pedagogiskt språk bjuder Bard och Söderqvist på en lika utmanande som inspirerande samtidsanalys och inblick i den morgondag som närmar sig med stormsteg. Synteismen är ett internationellt fenomen, en växande rörelse som bygger på övertygelsen om att motsatsparet teism och ateism är en förlegad konstruktion. Gud är i själva verket inget annat än namnet på mänsklighetens drömmar och förhoppningar projicerade mot en enda gemensam punkt: utopin. Därmed är Gud ett alldeles för viktigt koncept för att lämnas till de gamla klassiska religionerna. Det är först efter det att Internet har lyckats binda samman världens sju miljarder människor med varandra i realtid som synteismen äntligen har blivit en praktisk realitet. I detta dramatiska möte mellan den nya metafysiken och den nya teknologin uppstår en historiskt unik möjlighet för den post-ateistiska människan att skapa en ny religion som hon faktiskt kan tro på och som inte omedelbart punkteras av vad vi faktiskt vet om hur Universum skapades och hur det är uppbyggt. Det är endast genom synteismen mänskligheten kan hitta en väg ut från den narcissistiska individualismens alienation, och därigenom komma tillrätta med den fatalistiska utplundringen av planetens resurser. Jan Söderqvist är skribent och tv-producent, Alexander Bard är känd från musikbranschen samt som karismatisk jurymedlem i IDOL, men är också internetföretagare och ekonomisk geograf.

Läs mer om Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern

Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern

Filosofi & Religion

Hitta Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern även hos:
Rulla till toppen