Svenska i fokus 1 allt-i-ettbok med mp3-skiva

Svenska i fokus 1 allt-i-ettbok med mp3-skiva

Svenska i fokus är allt-i-ettböcker för studievana nybörjare i svenska, både på sfi och på språkintroduktion. De är framtagna för ett självgående arbetssätt och bygger på det svenska språkets struktur. Rikligt med bilder, tabeller och övningar ger en god grund för vidare studier. Svenska i fokus förbereder för ett språkligt krävande yrkesliv. Läs mer Utmärkande drag – Språkets struktur är bokens struktur – En pedagogik som följer de grammatiska utvecklingsstadierna – Stora möjligheter för studievana att snabbare klara kurserna – Facit som hörövning – Relevanta texter om relevanta ämnen – Stöttar självstudier Svenska i fokus riktar sig främst till sfi studieväg 3, men eftersom Svenska i fokus 1 är en nybörjarbok kan den naturligtvis även användas på studieväg 2 och annan motsvarande nybörjarundervisning för ungdomar och vuxna. Många studerande med god studievana förväntar sig att få arbeta mycket med språkets uppbyggnad och regler redan på nybörjarstadiet. De vill och kan arbeta intensivt med svenskan redan från början och arbetar gärna självständigt. Det är för deras skull som vi har tagit fram Svenska i fokus – serien som tar tillvara på de studerandes ambition och kunskapstörst! Svenska i fokus kan användas på olika sätt: – som basläromedel med tillräckligt med material för gruppundervisning, – som ett komplement för att individualisera eller nivåindela undervisningen, – som bas för självständiga studier i svenska som främmande språk. Svenska i fokus 1–2 Seriens stomme är allt-i-ett-böckerna, som du kan använda antingen som tryckta böcker eller som Onlineböcker. Alla tryckta böcker kommer med en mp3-skiva så att man kan lyssna på de trevligt inlästa texterna och dialogerna hemma. I Onlineböckerna ligger ljudet istället i form av länkar på varje sida i boken, vilket är smidigt när man tränar hörförståelse i en digital studiemiljö. Läs om Onlineböcker Allt-i-ett-böckerna är rikligt illustrerade och pedagogiskt uppbyggda. De varvar grammatiska moment med faktatexter i relevanta teman: Svenska i fokus 1 är tänkt för nybörjare i C-kursen (A1/A2 på Europaskalan). Boken tar upp bl.a. substantiv i bestämd form och plural, pronomen samt ordföljd i huvudsats, även med inversion. Bokens teman rör sig inom den personliga domänen: hälsningsfraser, klockan, hemmet, mataffären, mat och dryck samt familj och släkt. Svenska i fokus 2 är tänkt för resten av C-kursen (A2/delar av B1) och tar upp bl.a. bisatsordföljd, adjektiv och adverb. Bokens teman rör sig i de studerandes närmiljö: skolan, staden, naturen, Sverigekunskap, jobbsökande. Böckerna förbereder väl för de nationella proven i sfi. Tanken är att deltagarna ska kunna arbeta så självgående som möjligt efter en gemensam genomgång. Kapitlen bygger därför ofta på ett visst språkligt moment som: 1. presenteras med faktarutor, tabeller och bilder, 2. tränas med snabba, varierade övningar,

Läs mer om Svenska i fokus 1 allt-i-ettbok med mp3-skiva

Svenska i fokus 1 allt-i-ettbok med mp3-skiva

Ordböcker & Språk

Hitta Svenska i fokus 1 allt-i-ettbok med mp3-skiva även hos:
Rulla till toppen