Upptäck Sverige Geografi Arbetsbok – Anpassad till Lgr 11

Upptäck Sverige Geografi Arbetsbok – Anpassad till Lgr 11

I Upptäck Geografi ges stort utrymme för geografiska analyser och diskussioner. Eleverna får träna de olika förmågorna analys, kommunikation och begreppsförståelse. Serien består av grundböckerna Upptäck Sverige, Upptäck Europa med Norden och Upptäck Jordens resurser – Människor och miljö. Till varje grundbok finns en arbetsbok, en lärarbok och en webbapp där eleverna kan träna begrepp och SVA-elever kan få begreppen översatta till modersmål. Med Lärarwebbarna får du tillgång till allt undervisningsmaterial digitalt – såväl grundbok, arbetsbok, kartor, fotografier och kopieringsunderlag. Dessutom ingår digitala introduktioner som är utformade av Kerstin Dahlin till varje kapitel. Läs mer Pedagogiska tankar Ett bra geografiläromedel för årskurs 4-6 ska innehålla kunskapsstoff som ger utrymme för geografiska analyser och diskussioner i klassrummet. Läromedlet ska ge eleverna möjlighet att träna de olika förmågorna analys, kommunikation och begreppsförståelse. Upptäck Geografi är framtagen för att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur. Utifrån innehållet får de analysera hur naturens egna processer och människans verksamhet formar och förändrar livsmiljöer. Böckernas upplägg ger eleverna goda möjligheter att anlägga olika geografiska perspektiv. Eleverna kan studera geografiska förutsättningar och problem genom att jämföra platser, länder, regioner, världsdelar. Upptäck Geografi lyfter återkommande ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. Böckerna innehåller uppdaterad fakta om miljöproblem och miljölösningar, såväl globalt som lokalt. Upptäck Geografi består av tre grundböcker med tillhörande arbetsböcker och lärarböcker. Det finns även lärarwebbar till Upptäck Europa och Upptäck Sverige. Lärarwebb till Upptäck Jordens resurser kommer snart! Grundböckerna Grundböckerna tar upp dels övergripande geografikunskaper, dels specifika livsmiljöer. Avsnitten är korta med många mellanrubriker, tabeller och sammanfattningar. På så sätt får eleverna en tydlig struktur vilket underlättar vid begreppsförståelse och analys. Smarta ordlistor med viktiga begrepp återkommer på nederst på sidorna. Arbetsböckerna Arbetsböckernas uppgifter kan handla om att läsa av kartor och diagram, att jämföra fakta och hitta sammanhang, att värdera och analysera. Vid varje uppgift anges vilken förmåga eleven tränar. Lärarböckerna Lärarböckerna innehåller handledning till varje kapitel. Där finns förslag på mål och syfte, kapitlets centrala ’stora’ frågor, kunskapskrav och förmågor, centrala begrepp, förslag på hur man kan starta upp och avsluta ett arbetsområde, kommentarer till grundboken, pedagogiska planeringar och begreppsövningar samt geografiprov med bedömningsstöd samlade som kopieringsunderlag. Upptäck Geografi Lärarwebb Med en inloggning får du tillgång til

Läs mer om Upptäck Sverige Geografi Arbetsbok – Anpassad till Lgr 11

Upptäck Sverige Geografi Arbetsbok – Anpassad till Lgr 11

oklassificerat, Övrigt

Hitta Upptäck Sverige Geografi Arbetsbok – Anpassad till Lgr 11 även hos:
Rulla till toppen