Svenska Folkbibeln 2015 Slimline röd i hårdpärm

Svenska Folkbibeln 2015 Slimline röd i hårdpärm

Bibeln världens mest lästa bok kallas också för ’Böckernas Bok’. Egentligen är Bibeln inte bara en bok utan en hel samling av berättelser böner och sånger profetior tänkespråk och brev nedtecknade under mer än tusen år i olika delar av den antika världen.Som ett väldigt träd har Bibeln vuxit fram. Under fredstid såväl som under orostid. Dess författare har varit fiskare statsmän herdar hantverkare och kungar. Men inspirationen har kommit från en och samma källa – Gud själv. Svenska Folkbibeln har varit till glädje för Sveriges bibelläsare sedan 1998. Med mer än 600 000 exemplar i tryck av NT och helbiblar är Svenska Folkbibeln en väl etablerad översättning som också fått mycket positiv kritik både för sin trohet mot grundtexten och för sitt språk. För många det självklara valet för alla en Bibel att lita på!Folkbibeln 2015 – en helbibel med NT 2014 och en lätt reviderad version av Gamla Testamentet utökad med historiska noter som kastar ljus över bibeltexten och ger ökad förståelse för Bibelns värld. Folkbibeln 2015 bevarar det bästa från svensk bibelöversättningstradition och tar bibelordet ett steg närmare en modern språkdräkt. På så sätt blir igenkänningsfaktorn hög samtidigt som texten får bättre flyt och blir lättare att förstå.Denna variant av bibeln är slimline i röd hårdpärm. Textstorleken är 85 punkter.

Läs mer om Svenska Folkbibeln 2015 Slimline röd i hårdpärm

Svenska Folkbibeln 2015 Slimline röd i hårdpärm

Filosofi & Religion

Hitta Svenska Folkbibeln 2015 Slimline röd i hårdpärm även hos:
Rulla till toppen