Som en rörelse : på spaning efter diakoni i vår tid

Som en rörelse : på spaning efter diakoni i vår tid

Boken Som en rörelse lyfter olika perspektiv av det diakonala området och ger röst åt många personer. Diakonerna Karin Ahlqvist och Charlotte Säll har sammanställt erfarenheter från det vardagliga arbetet inom Svenska kyrkan. ’Vi behöver samtala om diakoni. Den här boken ger viktig inspiration. Samtalet om diakoni ska föras av många tillsammans – anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Och i dialog med världen runt omkring. Skälet är att alla är indragna. Som människor delar vi livets villkor och vet vad sårbarhet och utsatthet vill säga. Diakonin är hela församlingens angelägenhet. Boken är skriven av två kloka diakoner. Den kretsar kring orden grunda, spana, tolka och agera. En grund ger stabilitet och spaningen bjuder till upptäckter. Tolkningen hjälper oss att förstå och leder till aktion, till handling, som gör skillnad för människor, samhälle och värld. Kent Wistis bilder ger fina perspektiv på det som är diakonins ärende.’ Ur biskop Fredrik Modéus förord. ’Den här boken är född ur en längtan! En önskan om att kunna inspirera och uppmuntra till samtal om diakoni i Svenska kyrkan. Att fundera tillsammans. Att vrida och vända. Att planera och utvärdera. Att drömma och provtänka. Den är till för arbetslaget, för förtroendevalda, för ideella medarbetare – för alla som har intresse av diakonala frågor. Den är diskussionsunderlaget vi själva saknade. Vilka är vi – Karin och Charlotte? Vi är diakoner i tjänst i församling och på stiftsnivå som i vårt dagliga arbete möter diakonala frågor och utmaningar. Vi har en önskan om att reflektera omkring diakoni. Sedan augusti 2012 driver vi tillsammans diakonibloggen.com. Den här boken kan ses som en fördjupning eller en förlängning av det arbetet.’ Ur innehållet i Som en rörelse: GRUNDA Vi måste se tillbaka på historien för att hitta identiteten – diakoni i ett historiskt perspektiv med Elisabeth Christiansson Diakonen ska leda och inspirera – om diakonutbildning och rekrytering med Håkan Stenow, Camilla Borg och Monica Sölvesdotter Olsson Med Kristus som förebild – ett teologiskt perspektivmed biskop Fredrik Modéus SPANA Rebell eller underleverantör – på spaning efter diakoni i vår tid med Helena Ask, Sara Carlsson, Elinn Leo Sandberg, Åsa Wikman, Monica Sölvesdotter Olsson och Ann Aldén TOLKA Tänk först, handla sedan – om diakoni och strategi med Magnus Bodin Diakoner är aktivister – om maktstrukturer och normkritiskt tänkande med Frida Ohlsson Sandahl Diakoni är kyrkans lunga – ett internationellt perspektiv med Abel Moya Diakon och präst behövs också på internet – om diakoni på ny arena med Klara Roxbergh AGERA Sann mot den jag är och trygg i mina värderingar – om diakonen som ledare med Katarina Byström En kyrka som för en gångs skull blir relevant – om profetisk diakoni med Erik Lundström Att orka gå dit ingen annan går – om vikten av att ta hand om sig själv med Barb

Läs mer om Som en rörelse : på spaning efter diakoni i vår tid

Som en rörelse : på spaning efter diakoni i vår tid

Filosofi & Religion

Hitta Som en rörelse : på spaning efter diakoni i vår tid även hos:
Rulla till toppen