Sju steg i kristen tro

Sju steg i kristen tro

Det här är en bok för den som är nyfiken på kristen tro. Sju steg i kristen tro av Jonas Lindberg kan beskrivas som en konfirmandbok för vuxna. Den är skriven både för den som är nyfiken på kristen tro och för den som har en tro och vill lära sig mer om den. Den har på samma gång både ett personligt tilltal och en önskan att spegla bredden i olika sätt att tro. Boken ställer frågor till läsaren och fördjupar kunskaper. De sju stegen i bokens titel kan också beskrivas som sju teman; Gud, Bibeln, Jesus, bön och gudstjänst, dop och nattvard, ondska och synd samt bortom döden. Det finns en tanke med den inbördes ordningen mellan dessa steg, men det är samtidigt inte en mekanisk väg. Det är sju grundläggande steg på en väg som kan vara livslång och rymma så mycket mer än vad denna bok rymmer. Men det är en början och en god grund. Till varje kapitel hör en övning, för att tron inte ska stanna i huvudet, utan också nå ut i resten av kroppen och kunna bli en del av läsarens vardag. Dessutom ingår läsning av Lukasevangeliet, med stödfrågor till varje kapitel, för att ge närkontakt med en av den kristna trons grundkällor. Exempel på frågor och övningar i Sju steg i kristen tro: Frågor • Vad svarar du om någon frågar dig om du tror på Gud? • Vad är tro för dig? • Hur skulle du vilja uttrycka din egen gudsbild? Övning Skriv ett brev till Gud. Skriv kort eller långt och fundera över vad du skulle vilja säga till Gud, om nu Gud finns. Texten är för din egen skull, men om du vill dela något av den med någon annan kan du gärna göra det. Spara i vilket fall som helst det du har skrivit, så att du har möjlighet att återkomma till det senare. Sju steg i  kristen tro riktar sig främst till vuxenkonfirmander i Svenska kyrkan. ’Gud, Bibeln, Jesus, bönen och döden är exempel på innehållet, som behandlas både lättfattligt och djupgående och ger en mycket tydlig bild av det kristna trosinnehållet…Grafiken är både tydlig och underfundig.’ Birgitta Carlquist, BTJ nr 14, 2018. ’Att i bokform introducera kristen tro på ett aktuellt sätt är inte en enkel uppgift. Svårigheten är att skriva kortfattat och tillgängligt, men inte så förenklat att trons djupdimensioner försvinner. En bok som klarar den balansakten bra är …’Sju steg i kristen tro’…I katekesens anda ger boken koncist men uppslagsrikt smakprov på vad kristen tradition har att säga om Gud, Bibeln, Jesus, bön och gudstjänst, sakramenten, ondska, synd, död och uppståndelse. En bok som lämpar sig väl att sätta i handen på den som är nyfiken på kristen tro, eller som läsning i församlingens grupp för trossamtal.’ Jan Eckerdal, Portalen nr 2, 2018  

Läs mer om Sju steg i kristen tro

Sju steg i kristen tro

Filosofi & Religion

Hitta Sju steg i kristen tro även hos:
Rulla till toppen