Sånger på Helig Mark : till bön, lovprisning och tillbedjan

Sånger på Helig Mark : till bön, lovprisning och tillbedjan

187 sånger samlade och arrangeradeav Peter Sandwall.Detta är sånger till uppmuntran, tröst, bön, tack och lovprisning.Sånger över alla gränser – samfund, generationer och länder.Sånger för varje tid och skeende i livet. Det är sånger för de som söker Gud i glädje, hopp och tro, men också för de som söker trygghet, tröst och vila.Det är vår önskan att sångerna ska bli till nycklar som öppnar själ och hjärta.Sånger där Gud och människor möts – sånger på Helig Mark.Många nya sånger från Norge, Finland, England, USA, Australien och Sverige.Exempel på sångförfattare: Matt Redman, Tore W Aas, Tomas Boström, Bengt Johansson och Erik Tilling. Också sånger från Hillsong, Taize och Iona.4-stämmiga arrangemang.För solister, körer, orkester, komp. eller organist.Med ackordanalys.——————–Under de senaste tre decennierna har den kristna musiken förändrats och förnyat sången i kyrkan, till både form och innehåll. Varje tid har sin form och sitt tonspråk. Innehållet är tidlöst, men i olika tidsperioder finns behov av att sätta fokus på speciella områden av det kristna livet.Med denna sångbok vill jag försöka fånga en del av vår tids nyskrivna sånger och blanda dem med äldre sånger. Jag har tagit med några av våra mest använda hymner, psalmer och sånger. Här finns också en del traditionella som jag översatt. Förutom många nya sånger av svenska sångare och musiker, är det i huvudsak sånger från våra grannländer Norge och Finland, samt från England, Australien och U.S.A. Några sånger är hämtade från kommuniteter som Taize och Iona. Det som präglar urvalet av sångerna är, att de kommer från sammanhang med både stort andligt och socialt arbete, där personlig bekännelse och tillbedjan av Gud står lika centralt som medmänskligt ansvar.Att sjunga och spela är inte bara en möjlighet vi har, men även en uppmaning (Ps 96:1). I en större mening gäller det alla människor. I en snävare, alla som fötts på nytt till Guds barn. Sång och spel är konstnärliga verktyg som utgör en suverän bärare av evangeliet, Guds ord. Alla dess uttryckssätt förmedlar vårt budskap både till Gud, till varandra och utåt i världen. Tillbedjan, tro, diakoni och kristen gemenskap förstärks och blir synliga (1 Kor 14:15,26).Sångens primära adressat är Gud, och den sekundära är kyrkan (Kol 3:16). Sång förutsätter inte perfekta och välsjungande människor. Den är skapad till och för alla. Musik är till för livets alla situationer glädje och sorg, gemenskap och ensamhet, seger och nederlag. Musik har en enastående förmåga att nå djupet i människan. Musikens terapeutiska verkan är idag medicinskt beprövad och erkänd. Sånger är nycklar som öppnar små och stora rum, ibland hela hus. De kan både förmedla, uttrycka och förlösa tanke, känsla och vilja. De berör hela människan ande, själ och kropp. De är ett suveränt pedagogiskt hjälpmedel. De skapar gemenskap och tillhörighet. I sången till Gud visar människan sin identitet som Guds barn och får uttrycka sin förtröstan, avhängighet och hän

Läs mer om Sånger på Helig Mark : till bön, lovprisning och tillbedjan

Sånger på Helig Mark : till bön, lovprisning och tillbedjan

Filosofi & Religion

Hitta Sånger på Helig Mark : till bön, lovprisning och tillbedjan även hos:
Rulla till toppen