Relationens filosofi : omfångets poesi

Relationens filosofi : omfångets poesi

Relationens filosofi blev det sista stora verket i Édouard Glissants långa och eklektiska författarskap. Boken utgör den andra delen i den estetikserie som inleddes med Une nouvelle région du monde och dess titel återspeglar tredje delen i den föregående poetikserien, Poétique de la relation . I Glissants värld är poetiken, estetiken och filosofin sammanvävda, men övergången dem emellan sker ändå inte obemärkt. Att kulmen kom att nås inom det filosofiska, i Relationens filosofi , är inte endast en slump utan vittnar också om författarens ansats att samla och syntetisera tankar ur hela sitt livsverk. I Relationens filosofi ryms alla de viktigaste begreppen i Glissants tankevärld; termer som kreolisering, arkipelagiskt tänkande, opacitet, relation, spår och kringflackande utvecklas och relateras till varandra. Snarare än att försöka återföra begreppen till någon förment ursprunglig definition och låsa fast dem i ett system, låter Glissant ordens och tankens rotlöshet bli en förutsättning för en filosofi i fullkomligt vardande. Det sällsamma tänkande som här växer fram hämtar ytterst sin kraft ur erfarenheterna från de karibiska öarna: det koloniala arvet och den kreolska kulturen. I den bemärkelsen är den poetiska och estetiska Relationens filosofi även omedelbart politisk. Det rör sig om en filosofi som varken förtränger eller söker försoning med den smärtsamma historien de sjunkna slavskeppen och de tystade ursprungen utan som istället gör den till sitt eget predikament och i kraft därav förmår driva vidare in i framtiden. Édouard Glissant föddes på Martinique 1928 och var en av det franskspråkiga Karibiens största och mest säregna poeter och filosofer. När han avled i februari i år lämnade han ett oerhört rikt och omfattande verk efter sig, ett verk vars inflytande över samtida teori och skönlitteratur ännu är oöverskådligt. Under sin livstid hann Glissant skriva femton essäsamlingar, åtta romaner, lika många diktsamlingar och en pjäs. Han är översatt till fler än tio språk, har tilldelats en rad litterära priser och hans verk har varit föremål för ett flertal internationella konferenser. Relationens filosofi är det första av Glissants filosofiska verk som ges ut på svenska.

Läs mer om Relationens filosofi : omfångets poesi

Relationens filosofi : omfångets poesi

Filosofi & Religion

Hitta Relationens filosofi : omfångets poesi även hos:
Rulla till toppen