Read & Log on Interactive – Elevpaket (bok + digital produkt) : Engelska 5

Read & Log on Interactive – Elevpaket (bok + digital produkt) : Engelska 5
Read & Log on Interactive – Elevpaket (bok + digital produkt) : Engelska 5
Beskrivning av Read & Log on Interactive – Elevpaket (bok + digital produkt) : Engelska 5

I Read-serien, för Engelska 5 och Engelska 6, arbetar eleverna med reception, interaktion och kommunikation, helt i linje med ämnesplanens centrala innehåll. Read & Log On Interactive är ett tydligt och välstrukturerat läromedel för kursen Engelska 5 uppbyggt kring ett antal engagerande teman.  I läromedlet övas läsförståelse, ord och fraser samt grammatik. Det finns även gott om interaktiva, självrättande övningar på alla moment från boken i det digitala läromedlet – lättillgängligt på både dator, surfplatta och mobiltelefon. Med många intressanta hörövningar från flera delar av den engelsktalande världen får eleven en bred bild av språket och utvecklar sin engelska. Läromedlet innehåller även en mängd hörövningar av samma typ som på nationella provet för att på bästa sätt förbereda eleven inför detta. DIGITALt läromeDEL Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Interaktiva uppgifter för grammatik-, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal Ljudet till hörövningarna Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon I våra digitala läromedel kan du alltid söka i innehållet. Du kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten som sparas automatiskt och som enkelt kan samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Koden är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever. Read & Log On Interactive finns även som digital elevlicens och digital klasslicens.

Läs mer om Read & Log on Interactive – Elevpaket (bok + digital produkt) : Engelska 5...


Sök bästa pris på Read & Log on Interactive – Elevpaket (bok + digital produkt) : Engelska 5 hos: