Radar i skärgården

Radar i skärgården

Radarn är ett fantastiskt instrument, som visar mycket, men berättar lite. Radar i skärgården beskriver hur du ställer in och arbetar med radarn vid navigering i skärgården och hur du med hjälp av radarn undviker kollision. Boken är avsedd både som läro- och handbok för den som vill kunna behärska radarn vid navigering inomskärs. Boken är försedd med utförliga illustrationer i färg samt ett omfattande sakregister. Börje Wallin, välkänd författare av nautisk litteratur, beskriver utförligt och pedagogiskt hur man ställer in och arbetar med radarn vid navigering i skärgården och hur man med hjälp av radarn undviker kollisioner. Ur innehållet: Radarn är ett fantastiskt instrument Starta Ställ in bild Förstå radarbilden Olika presentationssätt Radarnavigering Kollidera inte i dimma – med hjälp av radar

Läs mer om Radar i skärgården

Radar i skärgården

Naturvetenskap & teknik

Hitta Radar i skärgården även hos:
Rulla till toppen