Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning

Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra dagars satsningar på frivillighet och öppenvård och på kortvariga frihetsberövanden inom den slutna vården. Psykiatrin, tvånget och lagen redogör i lagkommentarens form för 1991 års lagar om psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård och rättspsykiatrisk undersökning. Psykiatrin, tvånget och lagen inleds med en historisk beskrivning av utvecklingen inom den psykiatriska tvångsvården och efter en översiktlig beskrivning av den allmänna hälso- och sjukvårdslagstiftningen redovisas sedan ingående de tre psykiatriska tvångslagarna samt reglerna i brottsbalken om behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare. I denna sjätte upplaga har en rad ändrringar i främst vårdlagstifftningen beaktats. Vi har en ny patientlag och från april 2017 en ny hälso- och sjukvårdslag . Ändringar och kompletteringar som genomförts av de psykiatriska tvångslagarna och i den omggivande lagstiftningen fram till den 1 januari 2018 har beaktats. Bakgrund och motiv till lagstiftningen behandlas utförligt. Boken avslutas med en aktuell och bred litteraturförteckning, som också innehåller skönlitteratur. Psykiatrin, tvånget och lagen är avsedd att vara en handbok för jurister, läkare och andra handläggare i domstolar, kriminalvård, hälso- och sjukvård, socialtjänst osv. Den är också tänkt som lärobok inom främst juristutbildningen, läkarutbildningen och andra vårdutbildningar. boken är vidare lämplig vid fortbildning. LARS GRÖNWALL , jurist och f.d. lagman, var ordförande i den statliga Socialberedningen, vars förslag låg till grund för 1991 års lagstiftning. han har även senare medverkat i utredningar och lagstiftningsarbete på Socialdepartementets område. Lars Grönwall har tidigare gett ut böcker fräsmt i sociala ämnen, bl.a. tillsammans med Leif Holgersson. LARS HOLGERSSON , hedersdoktor i socialt arbete vid Stockholms universitet, avled 2016. Han var socionom och bl.a. mångårig föreläsare vid vårdhögskolorna.

Läs mer om Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning

Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning

Juridik

Hitta Psykiatrin, tvånget och lagen : en lagkommentar i historisk belysning även hos:
Rulla till toppen