Produktionsstyrning i sjukvård

Produktionsstyrning i sjukvård

Produktionsstyrning är en term som förknippats mer med tillverkningsindustri än med sjukvård. En välfungerande sjukvård kräver emellertid också attproduktionen styrs, utgående från behovet och med optimal användning av de resurser som finns.En viktig del i detta är naturligtvis vårdens rent medicinska innehåll – att genom forskning och utveckling bli allt bättre på diagnostik och behandling. Det är dock tydligt att detta måste kombineras med ständigt förbättrade, säkrare och kostnadseffektivare patientflöden – vilket är vad produktionsstyrning i sjukvården handlar om.Planering av produktionen – och därmed av arbetet – innebär faktiskt också möjligheter till en förbättrad arbetsmiljö i sjukvården, genom minskad variation ibelastningen och mindre risk för övertidsarbete. Utbildning och klinisk forskning kan också underlättas av att sjukvårdsproduktionen är noggrant planerad.Effektiv produktionsstyrning kräver inblick i medarbetarnas motivatorer och deras källor till arbetstillfredsställelse.Detaljerad produktionsstyrning innebär även kraftigt förbättrade möjligheter att värdera kostnadsflöden, identifiera ekonomiska avvikelser tidigt, och görariktade och effektiva insatser mot ekonomiska problem.En effektiv produktionsstyrning i sjukvården är alltså nödvändig av medicinska, etiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska skäl.Författarna Johan Brandt är överläkare och docent, med mångårig erfarenhet som chef isjukvården. Han har erfarenhet från att driva stora projekt och förändringsprogram i offentliga organisationer. Han har på senare år framför alltengagerat sig i förändringsarbete enligt Lean-filosofin, med mycket goda, dokumenterade resultat. Johan har författat boken ’Lean i svensk sjukvård’ (2013) och har varit medförfattare i andra skrifter. Han har deltagit i många seminarier, workshops och presentationer av praktisk verksamhetsutveckling i Sverige, Danmark och Norge. Myrna Palmgren är doktor i optimeringslära och har arbetat med planering och styrning inom Region Skåne. Tidigare har hon arbetat med bland annatbemanningsfrågor vid Östergötlands läns landsting och SOS Alarm. Myrna har konsulterfarenhet från en mängd olika verksamheter och har även forskat inomtransport- och flygindustrin. Hon utnämndes till Årets kommunalekonom 2012, med motiveringen att hon ’på ett föredömligt sätt satt optimering, produktionsochbemanningsplanering samt kapacitetsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten’.

Läs mer om Produktionsstyrning i sjukvård

Produktionsstyrning i sjukvård

Medicin

Hitta Produktionsstyrning i sjukvård även hos:
Rulla till toppen