Postmodernismens förklaring : skepticism och socialism från Rousseau till Foucault

Postmodernismens förklaring : skepticism och socialism från Rousseau till Foucault
Postmodernismens förklaring : skepticism och socialism från Rousseau till Foucault
Beskrivning av Postmodernismens förklaring : skepticism och socialism från Rousseau till Foucault

I Postmodernismens förklaring utmanar filosofen Stephen R C Hicks våra invanda föreställningar när han spårar de intellektuella rötterna hos postmoderna tänkare som Michel Foucault och Richard Rorty till Jean-Jacques Rousseau och Immanuel Kant. Hicks driver tesen att postmodernismen blev en framgångsrik retorisk strategi för den politiska vänstern när socialismen förlorade sin legitimitet. Så ersattes tilltro till vetenskap och förnuft av dubbla måttstockar och cynism.

Stephen R C Hicks b

Läs mer om Postmodernismens förklaring : skepticism och socialism från Rousseau till Foucault...


Sök bästa pris på Postmodernismens förklaring : skepticism och socialism från Rousseau till Foucault hos: