Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient

Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient

I den här boken beskrivs konsultationsprocessen, principer för telefonsamtal, samtal om livsstil, patientens känslor och hur de överförs till läkaren, läkarens känslor och hur de typiska problemen hanteras, läkarens rättigheter och energibalans, samtalets språk, återkoppling och handledning.? Patientsamtalet ger verktyg för att strukturera samtalet mellan läkaren och patienten. Författaren tar upp hur man tar itu med de återkommande problemen: att läkaren i sin iver att hjälpa och på grund av tidspress avbryter patienten samt att patientens ångest, frustration och andra känslor smittar av sig på läkaren. ? Boken bygger på analyser av samtal mellan läkare och patient, såsom de framträder i videoinspelade konsultationer, både med ”riktiga” patienter och med läkare som gestaltar sina patienter i övningar. Den riktar sig till alla kliniskt arbetande läkare och särskilt till verksamma och blivande allmänmedicinare samt till handledare. ? Genom att använda bokens samtalsmetod blir det ”roligare”, tryggare och effektivare att vara läkare. ?Metoden har gett mig en känsla av trygghet som läkare, så att jag kan möta patienten utan att bli rädd för att inte klara av situationen, och det gör det lättare för mig att lyssna till patienten.? Kursdeltagare Guld är när frustration och frågetecken i det dagliga jobbet byts ut mot mer professionalism och man känner en större förståelse för vad det är som egentligen sker i konsultationen.? Kursdeltagare

Läs mer om Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient

Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient

Medicin

Hitta Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient även hos:
Rulla till toppen