På tal om e-hälsa

På tal om e-hälsa

Införandet av e-hälsotjänster beskrivs som ett paradigmskifte som ska öka patienters delaktighet, valfrihet och makt samt ge ökad transparens i vården. Budskapet är att framtida vårdbehov ska tillgodoses utan ökade resurser och att e-hälsa är en del av lösningen. I boken På tal om e-hälsa görs en nödvändig nyansering av denna bild genom ett brett och flervetenskapligt angreppssätt där tio författare från sex olika lärosäten ger sina perspektiv på e-hälsa.? E-hälsa är inte bara teknik. Syftet med boken är att öka förståelsen av e-hälsa som ett samtida samhällsfenomen. Här diskuteras bland annat frågor som: Hur kan e-hälsa begripliggöras, kritiskt analyseras, kontextualiseras och appliceras? Vad säger den om oss och vår samtid? Vilka är de juridiska och etiska implikationerna? Hur kan ?vi förstå e-hälsa som övervakningsteknologi, som medieinnehåll och som konsumenttrend?? Den mångfacetterade bild som boken ger bidrar till en ökad förståelse av digitaliseringen av hälsa bland studenter, forskare, praktiker och beslutsfattare.

Läs mer om På tal om e-hälsa

På tal om e-hälsa

Medicin

Hitta På tal om e-hälsa även hos:
Rulla till toppen