ÖNH-handboken

ÖNH-handboken

ÖNH-handboken är praktisktkliniskt inriktad på diagnostik och handläggning av öron-, näs- och halssjukdomar i primärvården och öppen vård. Den innehåller 12 kapitel, uppdelade efter organområden, inom vilka fokusering sker på: vanliga diagnoser och tillstånd, vad specialisten i allmänmedicin bör kunna handlägga, vilka tillstånd som måste handläggas akut, vilka som bör remitteras och vad remissen bör innehålla. Ovanliga, sällsynta och sjukhuskrävande tillstånd behandlas endast kortfattat. Rekommendationerna är baserade på evidens när sådan finns, men även ännu icke evidensbaserade praktiska råd ges till de många tillstånd och symtom som finns inom disciplinen. Boken är tänkt att fungera både som lärobok och som uppslagsbok. Den innehåller rikligt med 4-färgsbilder och illustrationer samt en mängd faktarutor och råd. Syftet med boken är att på ett enkelt och pedagogiskt sätt förkovra sig inom de icke sjukhusanknutna öron-näsa-halstillstånden. Den vänder sig till alla som arbetar med ÖNH-åkommor i öppen vård, i första hand primärvården, men även till medicinstuderande och AT-läkare. Primärt riktar sig boken inte till ÖNH-specialister i sluten vård, men eftersom 80 procent av ÖNH-specialiteten är öppenvårdsbaserad kan även öron-näsa-halsläkare ha glädje av innehållet. Även blivande ÖNH-specialister (ST-läkare), läkare inom närliggande discipliner, t.ex. barnmedicin, odontologi, infektionssjukdomar och företagshälsovård, och intresserade sjuksköterskor kan ha nytta av boken. Till boken hör en webbplats med bl.a. behandlingsmetoder, patientråd och övriga råd, symtomregister, ICD-koder och länkar till i boken rekommenderade riktlinjer. Där finns även flertalet av bokens illustrationer som kan användas som Powerpointbilder i undervisningen.

Läs mer om ÖNH-handboken

ÖNH-handboken

Medicin

Hitta ÖNH-handboken även hos:
Rulla till toppen