Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017

Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser som granskats och godkänts av NANDA-I. Utgåvan 2015–2017 av den internationellt erkända taxonomin har noggrant uppdaterats och reviderats och ger nu mer språkligt enhetliga diagnoser. Var och en av de 235 diagnoserna som presenteras här stödjs av såväl definitioner som kännetecken och relaterade faktorer eller riskfaktorer. Varje diagnos grundar sig på de senaste forskningsresultaten och evidens ur ett globalt perspektiv. Diagnoserna är godkända av experter på omvårdnadsdiagnostik, forskare och lärare i omvårdnad. Nytt i denna utgåva: 26 helt nya omvårdnadsdiagnoser och 14 reviderade diagnoser Uppdateringar, förändringar och justeringar av de flesta defini­tionerna till omvårdnadsdiagnoserna, särskilt hälsofrämjande diagnoser och riskdiagnoser Standardisering av termerna för de diagnostiska indikatorerna (kännetecken, relaterade faktorer och riskfaktorer) i syfte att skapa ytterligare tydlighet för läsare och kliniker Alla introducerande kapitel har omformulerats för att passa in på grundläggande nivå för blivande sjuksköterskor. Kapitlen innehåller den kunskap som behövs för att studenterna ska förstå bedömning, kopplingen till diagnostik samt syfte och användning av en taxonomisk struktur som underlag för sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i vården av patienten Ett nytt kapitel fokuserar på och redovisar de vanligaste frågorna som ställs via webbplatsen för NANDA-I och på konferenser inom ämnet Fem omvårdnadsdiagnoser har omklassificerats i NANDA-I taxonomin som en följd av granskning av den nuvarande taxonomiska strukturen Kodning av alla diagnostiska indikatortermer finns nu tillgänglig för dem som använder en elektronisk version av taxonomin. Till denna bok finns också en webbplats: www.wiley.com/go/nursingdiagnoses Webbplatsen omfattar • Online referenser • Videopresentationer • Utbildningstips • Länkar till taxonomins historia • Beskrivning av processen för att skicka in eller revidera diagnoser. För frågor om införing i digitala journalsystem eller andra förfrågningar kontakta utgivningsansvarig förläggare Peter Stoltz (peter.stoltz@studentlitteratur.se). Detta är den tredje svenska utgåvan baserad på den tionde internationella.

Läs mer om Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017

Medicin

Hitta Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017 även hos:
Rulla till toppen