OCH LIVET GÅR VIDARE LIVET I ANDEVÄRLDEN

OCH LIVET GÅR VIDARE LIVET I ANDEVÄRLDEN

’Och Livet Går Vidare…’, av anden André Luiz genom Chico Xavier Den här boken presenterar en beskrivning av människan efter desinkarnationen och visar att det mentala tillståndet direkt påverkar andens existens bortom döden.I 26 kapitel berättar den historien om verkliga personer som får hjälp av andliga vänner när de desinkarnerar. Dessa vänner uppmuntrar dem att genom studier och arbete andligt förnya sig själva för att förbereda sig för att granska och reda ut meningen med det liv de precis har avslutat. Detta gör det möjligt för dem att hålla en mer konstruktiv kurs i sitt agerande inför framtiden.Den lär oss att kontinuerligt granska våra liv med vetskap om att enligt Guds lagar pågår livet efter döden fullt av hopp och strävan, framsteg och prestationer.’Kära läsare,Vi skriver inte detta varken för att introducera eller förorda André Luiz, en vän som gjort sig förtjänt av vår sympati och tacksamhet för de tröstande och konstruktiva sidor han har sänt från Andevärlden till oss i den Fysiska Världen.Det är dock befogat att säga att i denna bok om livet efter döden kommer han med information som är annorlunda än den i Vårt Hem den andliga koloni han så småningom anlände till efter sin desinkarnation.Alla karaktärer i den här berättelsen är verkliga personer vars namn har ändrats för att inte såra nära och kära som är kvar på Jorden. Dessa personers erfarenheter skiljer sig mycket från André Luiz upplevelser under hans första tid i andevärlden. Det är därför rimligt att tro att nivåerna av medvetenhet och ansvarstagandet varierar i det oändliga.I själva verket är nivåerna av existens för invånarna på andra sidan skräddarsydda på många olika sätt och livet för var och en är individuellt anpassat med hänsyn till deras mentala tillstånd.Detta är förståeligt.Ju högre bildning hos en inkarnerad Ande, desto smärtsammare är resultatet av förslösad tid. Ju mer rebellisk en individ är inför Sanningen, desto svårare blir konsekvenserna av den egna envisheten.Dessutom ser vi att samhället efter döden speglar de vanor vi odlade medan vi var på jorden.Andar som har desinkarnerat från en asiatisk stad möter inte direkt seder och byggnader i en västerländsk stad och vice versa.En värdig konstruktion uppstår inte utan samverkan av arbete och tid precis som obetänksamhet eller våld inte är en del av den Gudomliga Planen som övervakar Universum.För att inte uppehålla mig alltför länge vid överflödiga anmärkningar kan vi bara bekräfta att även här, efter en större förnyelse, kommer vi att finna vårt andliga porträtt i de situationer vi skapat där vi antingen belönas för det goda vi gjort eller som kräver att vi korrigerar det onda vi förorsakat.Således, låt oss läsa André Luiz nya bok med visshet om att i dess sidor bli förvånade över att i tid och rum finna många delar av vår egen historia som uppmanar till meditation och självrannsakan, inse att livet går vidare fyllt av hopp och arbete, utveckling och prestation inom alla områden av kosmiskt liv i

Läs mer om OCH LIVET GÅR VIDARE LIVET I ANDEVÄRLDEN

OCH LIVET GÅR VIDARE LIVET I ANDEVÄRLDEN

Filosofi & Religion

Hitta OCH LIVET GÅR VIDARE LIVET I ANDEVÄRLDEN även hos:
Rulla till toppen