Neurovetenskaplig psykiatri

Neurovetenskaplig psykiatri

Denna nydanande grundbok i psykiatri sammanför den klassiska medicinska psykiatrin med modern neurovetenskap. Här omsätts de senaste decenniernas vetenskapliga insikter till kliniskt relevant praktik. Författaren vägleder från det friska fungerandet, till kliniska tillstånd och praktisk tillämpning. Människans tanke- och känsloliv, minnessystem, socialitet, sexualitet, språk och moral skildras genom hjärnvindlingar och synapser, i samspel med miljö och gener. Läsaren får förståelse för hur psykisk sjukdom uppstår och yttrar sig, samt fördjupad kunskap om diagnostik och behandling av de vanligaste psykiatriska tillstånden. Boken riktar sig till blivande och yrkesverksamma läkare, neurovetenskapligt intresserade psykologer och psykoterapeuter, samt specialistsjuksköterskor inom psykiatri. ’Det är en efterlängtad och välkommen grundbok där kunskaper i modern neurovetenskap och traditionell medicinsk psykiatri vävs samman. [] Framställningen är välstrukturerad, pedagogisk och tydlig.’ Airi Kärkkäinen Karlsson, BTJ-häftet nr 5, 2018 Ibland när man får läsa något nytt kan man bli både innerligt glad, tacksam och imponerad. Det blev jag verkligen när jag fick läsa Christoffer Rahms nya bok Neurovetenskaplig psykiatri. [] En recension kan aldrig göra ett så komplext ämne rättvisa. Mitt bästa tips är läs boken! [] Christoffer Rahm har likt en skicklig arborist lyckats skala av det man kan undvara och lyft fram det spirande och livskraftiga, som kan ge stark vidare utveckling. Ulf Rydberg, Läkartidningen Varje seriöst lärosäte och vårdgivare inom psykiatrisk kontext bör skaffa ett exemplar och fundera på hur de tänker implementera Christoffer Rahms tankar och idéer om klinisk psykiatri. Paul Stråby, Psyche nr 1, 2018

Läs mer om Neurovetenskaplig psykiatri

Neurovetenskaplig psykiatri

Medicin

Hitta Neurovetenskaplig psykiatri även hos:
Rulla till toppen