Modern retorik

Modern retorik

Modern retorik Elaine Eksvärds budskap är klart och tydligt: retorik är konsten att få folk att vilja lyssna. Boken utmanar eleverna och uppmanar till övning genom konkreta exempel från dagsaktuella situationer. I Modern retorik, med förord av professor Lennart Hellspong, har Elaine Eksvärd uppdaterat den klassiska retoriken för att passa dagens samhälle. Boken visar bland annat hur man tillämpar den retoriska arbetsprocessen, använder sig av presentationsteknik samt hur man på bästa sätt hanterar talängslan. I varje kapitel finns retoriska utmaningar i form av ett stort antal praktiska övningar. Modern retorik utgår från det centrala innehållet i kursen Retorik 100 poäng, men kan även användas i de övriga svenskkurserna. Boken består av tio kapitel: Vad är retorik?Retorikens historia Modern retorik Improvisationens makt Den retoriska arbetsprocessen Konsten att göra det tråkiga intressant Presentationsteknik Argumentationsteknik Konsten att genomskåda Retoriska förebilder Elaine Eksvärd har en fil kand i retorik, är retorikkonsult och en mycket flitigt anlitad föreläsare. Hon medverkar ofta som retorikexpert i tv och tidningar. Elaine Eksvärd har tidigare visat att hon behärskar konsten att göra retorikens tankar tillgängliga för många på ett engagerande sätt. Och hon har stor erfarenhet av att själv tala inför en stor publik. I den här boken har hon sammanställt sina erfarenheter i en form som bör kunna väcka intresse hos dig som gymnasieelev. Lennart Hellspong, professor i retorik Ur förordet till Modern retorik Retoriker ur Modern retorik Birgit Friggebo Hur lät det egentligen när Birgit Friggebo föreslog att Rinkebyborna skulle sjunga We Shall Overcome? (Se Modern retorik s. 30.) Martin Luther King Martin Luther King, Lincoln Memorial I Washington D.C. den 28 augusti 1963: I Have a Dream. Antagligen ett av historiens mest betydelsefulla tal. (Se Modern retorik s. 3739.) Kevin Costner Den 18 februari 2012 höll skådespelaren Kevin Costner ett tal på Whitney Houstons begravning. Elaine resonerar i sin genomgång av partesmodellen kring hur Costner använder sig av narratio (se Modern retorik s. 8387). Hans Rosling Liksom många andra imponeras Elaine av professor Hans Roslings fantastiska förmåga att väcka intresse för sitt ämne. I kapitlet Konsten att göra det tråkiga intressant (se Modern retorik s. 140151) använder hon en av Roslings föreläsningar som exempel. Så här kan det se ut när han presenterar sina teorier på TED Talks. Henrik Fexeus Henrik Fexeus förekommer i ett par avsnitt av boken som handlar om kroppsspråkets betydelse (se Modern retorik s. 49, 129). I det här klippet låter han sex unga personer delta i ett experiment med bilder. Mattias Ribbing En viktig del av partesmodellen är memoria och Elaine refererar till minnesmästaren Mattias Ribbing (se Modern retorik s. 108). Här betonar han vikten av att visualisera om man

Läs mer om Modern retorik

Modern retorik

Ordböcker & Språk

Hitta Modern retorik även hos:
Rulla till toppen