KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual

KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual

’I dagens framväxande hälso- och sjukvårdssystem finns en tilltagande konsensus om att evidensbaserad behandling är det mest ansvarsfulla arbetssättet för alla som arbetar med psykisk hälsa… Nu har vi fått den första evidensbaserade behandlingen för ADHD hos vuxna, utarbetad av en grupp ledande kliniska forskare på Massachusetts General Hospital i Boston… Varje kliniker som i sitt arbete möter människor med den vanligt förekommande symtombilden kommer vilja lägga till den här interventionen till sin verktygslåda, antingen som ett komplement till medicinering, eller som ett behandlingsalternativ i de närmare 50 procent av fallen där medicinering är relativt ineffektivt.’ David H Barlow, chefredaktör, Treatments that Work ADHD hos vuxna är en vanligt förkommande funktionsnedsättning, och majoriteten av de individer som medicinerar har kvar symtom som kräver extra färdigheter och strategier för att hanteras. Förutom den behandling som beskrivs i den här bokserien har det fram tills idag inte funnits några utprövade psykologiska interventioner för vuxna med ADHD. Tillsammans med den tillhörande klienthandboken erbjuder denna terapeutmanual effektiva behandlingstekniker som följer empiriskt understödda strategier för behandling. Med hjälp av praktiska steg-för-steg-instruktioner ger den klinikern effektiva metoder för att lära klienten vetenskapligt testade färdigheter som visat sig hjälpa vuxna att hantera ADHD. Sammantaget innehåller terapeutmanualen och klienthandboken all den information och det material som behövs för att ge behandlingen inom ramen för en individuell KBT-terapi. Bokserien har en tillhörande hemsida, www.oup.com/us/ttw. Där går det att ladda ner kliniska verktyg och material som kan vara till hjälp och stöd för klienten och terapeuten.Sagt om boken: ’Den tydliga och koncisa terapeutmanualen erbjuder allt som kliniskt verksamma behöver veta om denna systematiska, evidensbaserade behandling vid ADHD hos vuxna… Manualen är oumbärlig för varje kliniker som behandlar vuxna med ADHD.’ Martin M Antony, Ph.D., ABPP, Handledare vid Anxiety Treatment Research Center, St. Josephs Healthcare, Hamilton, och professor i psykiatri och neurovetenskap, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada ’Författarna har utvärderat effekten av behandlingen i en randomiserad kontrollerad studie med vuxna som trots medicinering upplevde kvarvarande funktionsnedsättning. Terapeutmanualen och den tillhörande klienthandboken kommer att vara mycket användbar för terapeuter i arbetet med att hjälpa klienterna att utveckla oumbärliga kompensatoriska färdigheter’ Wendy S. Freeman, Ph.D., biträdande lektor vid institutionen för psykologi, University of Manitoba ’Detta är ett banbrytande arbete – det är den första empiriskt grundade behandlingen för ADHD hos vuxna… Kliniker och deras ADHD-patienter kommer att kunna dra nytta av det tydliga, koncisa, rättframma och lättimplementerade steg-för-steg-formatet.’ Russel A. Barkley, Ph.D., professor i p

Läs mer om KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual

KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual

Samhälle & Politik

Hitta KBT vid ADHD : psykologisk behandling av vuxen-ADHD Terapeutmanual även hos:
Rulla till toppen