Skrivcirkeln åk 2-3 Metodbok – Genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och läsförståelsestrategier

Skrivcirkeln åk 2-3 Metodbok – Genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och läsförståelsestrategier

I Skrivcirkeln får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, och instruerande. För att kunna lära sig det behöver eleverna läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Arbetssättet utgår dessutom från cirkelmodellens fyra faser. Läs mer Pedagogiska tankar I Skrivcirkeln får eleverna lära sig att skriva olika texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, och instruerande. För att kunna lära sig det behöver eleverna läsa och förstå olika texter i varje genre. I Skrivcirkeln kombineras därför genrepedagogik med läsförståelsestrategier. Arbetssättet utgår dessutom från cirkelmodellens fyra faser. Komponenter Skrivcirkeln åk 2-3 består av två arbetshäften, ett för vardera årskurs 2 och 3, samt en metodbok för läraren. Varje årskursbok har ett eget tema och alla tar upp genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande och instruerande. Skrivcirkeln Fantastiska djur Åk 2 Skrivcirkeln Oändliga universum Åk 3 Skrivcirkeln Metodbok Åk 2-3 I Metodboken får du som lärare mer information om genrepedagogik, cirkelmodellen, olika läs- och skrivstrategier samt språkutvecklande arbetssätt för alla elever. Där finns även övningar i genren argumenterande text. I Metodboken får du också flera kopieringsunderlag som du kan använda tillsammans med dina elever, för att fortsätta utveckla deras förmågor att läsa, förstå och skriva olika texter. Det finns även elevböcker för åk 4, 5 och 6 med tillhörande metodbok, läs mer på liber.se under Skrivcirkeln åk 4-6. Upplägg I varje kapitel arbetar eleverna på samma sätt, utifrån cirkelmodellens fyra faser: – Fas 1 Bygga upp kunskaper: Eleverna bygger upp kunskaper om ämnena, olika ämnesord och begrepp, för att förstå texterna i varje genre. – Fas 2 Läsa och lära: Eleverna läser exempeltexter och lär sig om genrernas struktur och språkliga drag. – Fas 3 Lära och skriva tillsammans: Eleverna samtalar, lär och skriver tillsammans i par eller grupp, genom att diskutera formuleringar och strukturer. – Fas 4 Visa vad du kan: Eleverna visar vad de lärt sig genom att skriva individuella texter i varje genre. Om författarna Maria Södergren är läromedelsförfattare, låg- och mellan- och speciallärare. När hon läste specialpedagogik kom hon i kontakt med RT-metoden och har använt den med sina elever sedan 2009. Maria håller också studiecirklar i RT-metoden och läsförståelsestrategier för lärare som undervisar i åk F-9. Hon har dessutom fortbildat sig i genrepedagogik utifrån cirkelmodellen, och arbetar enligt den pedagogiken i många ämnen med sina elever. Maria har också skrivit Fixa Läsningen Läsförståelse för åk 1-3.

Läs mer om Skrivcirkeln åk 2-3 Metodbok – Genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och läsförståelsestrategier

Skrivcirkeln åk 2-3 Metodbok – Genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och läsförståelsestrategier

Fakta

Hitta Skrivcirkeln åk 2-3 Metodbok – Genrepedagogik utifrån cirkelmodellen och läsförståelsestrategier även hos:
Rulla till toppen