MIMMS – på svenska : Praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse

MIMMS – på svenska : Praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse

Boken presenterar ett metodiskt och strukturerat sätt att leda och orga­nisera arbetet på en skadeplats i samband med en allvarlig händelse. Principer för prioritering av arbetsuppgifter, säkerhetsmedvetande, rapportering och triage presenteras på ett enkelt och enhetligt sätt. Boken ger en ingående förståelse för de specifika problem som måste hanteras på en skadeplats i samband med stora olyckor/katastrofer. Den nya utgåvan har genomgått en fullständig revision med tillägg av nya kapitel om: Händelser med skadliga ämnen. Allvarliga händelser där många barn är drabbade. Allvarliga händelser med många brännskadade. Publika evenemang. Naturkatastrofer. Likaså har bilagor om psykologiska effekter i samband med allvarliga händelser, mediehantering, insatsdokumentation, omhändertagande av döda, radiokommunikation, insats på sjukhus samt ”den mänskliga faktorn” reviderats eller tillkommit. I den svenska utgåvan finns även som bilaga de termer som enligt Socialstyrelsen ska användas i samband med allvarliga händelser och som är inarbetade i texten. Boken används som kurslitteratur för de kurser med samma namn som nu ges för läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal och sjukvårdare i 20 länder runtom i världen – både i civila och militära sammanhang, men den kan även läsas helt fristående. Principerna som lärs ut är allmängiltiga varför MIMMS också blivit en av NATO accepterad standard. Boken ger en omfattande och praktisk vägledning för alla som kan bli inblandade i denna form av akutsjukvård.

Läs mer om MIMMS – på svenska : Praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse

MIMMS – på svenska : Praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse

Medicin

Hitta MIMMS – på svenska : Praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse även hos:
Rulla till toppen