Medicin Bas med språkstöttning, språkövningar och DVD

Medicin Bas med språkstöttning, språkövningar och DVD
Medicin Bas med språkstöttning, språkövningar och DVD
Beskrivning av Medicin Bas med språkstöttning, språkövningar och DVD

Medicin bas – med språkstöttning och språkövningar är ett läromedel om kroppens uppbyggnad och funktioner och de vanligaste sjukdomarna. Texterna innehåller bland annat sjukdomarnas orsaker, symtom och behandling. Boken är avsedd för yrkesinriktade vuxenutbildningar inom vård- och omsorgsområdet, men kan med fördel användas av elever i de sista åren i grundskolan eller på grundläggande nivå på Komvux och motsvarande. Medicin bas är uppdelad i en faktadel och i en uppgiftsdel: Faktadel Innehåller texter beskrivande illustrationer om kroppen och de vanligaste sjukdomar. För att skapa lättillgänglighet förklaras mångtydiga ord och faktatermer inne i den löpande texten. Övningar  Efter faktadel följer en övningsdel med återkommande struktur: Förarbete. Förarbetets intention är dels att ge olika uppgifter för elevernas förförståelse för nästa avsnitt i boken, dels att producera svenska framförallt i muntlig form. Instuderingsfrågor – läsförståelse. Syftet med frågorna är dels att kunna besvara rena fakta, dels ge svar på mer reflekterande frågor som kräver att man har ”verkligen” förstått texten för att svara på frågan. Ord och begrepp. Dessa övningar vill utöka elevernas ordförråd och samtidigt med faktainlärning och träna svenska språkets uttrycksformer ur olika synvinklar. Grammatikövningar. Här jobbar man med faktatexten på olika sätt kompletterat med reflekterande uppgifter. Kunskapsavsnitt att inhämta via internet. En pedagogisk möjlighet som detta läromedel ger är möjligheten till integrerat samarbete mellan vårdlärare och svensklärare.  Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.

Läs mer om Medicin Bas med språkstöttning, språkövningar och DVD...


Sök bästa pris på Medicin Bas med språkstöttning, språkövningar och DVD hos: