MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap

MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap

Föreliggande bok behandlar programmering och beräkningar i Matlab. Boken vänder sig till en bred grupp av användare, från nybörjare som vill lära sig grunderna i programmering till mera vana användare som behöver Matlab för att lösa avancerade beräkningsuppgifter. Önskvärda förkunskaper är en inledande kurs i matematik på högskolenivå. De bärande tankarna bakom boken är: • att presentera de viktigaste och mest användbara begreppen och kommandona i Matlab på ett systematiskt och överskådligt sätt • att knyta an de behandlade områdena till olika tillämpningar inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen • att stimulera läsaren till att själv lösa uppgifter och experimentera med kommandon. Boken är uppdelad i två delar. Den inledande delen behandlar Matlabs inbyggda kommandon samt grunderna i programmering. Alla viktiga begrepp som variabler, tilldelningssatser, if-satser, loopar och programstruktur tas upp och diskuteras i detalj. Grafik beskrivs ingående tillsammans med metoder och kommandon för att hantera digitala bilder, videofilmer och ljud. Den andra delen av boken är inriktad på tillämpningar inom matematik. Bland annat behandlas matrisräkning, optimering, modellering av data, Fourieranalys av signaler och bilder, integraler och differentialekvationer. För att öka bokens användbarhet har ett kapitel om GNU Octave, ett fritt program liknande Matlab, adderats. Boken innehåller ett stort antal övningsuppgifter med fullständig lösning, och lämpar sig därför väl för självstudier. På bokens webbplats, se länk till höger, finns datafiler och material för att kunna köra exemplen i boken. På webbplatsen finns även omfattande dokumentation till paketet för symbolisk matematik (Symbolic Math Toolbox) tillgänglig. Tredje upplagan

Läs mer om MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap

MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap

Naturvetenskap & teknik

Hitta MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap även hos:
Rulla till toppen