Tusen år i Europa. Bd 1, 1000-1300

Tusen år i Europa. Bd 1, 1000-1300

Tusen år i Europa 1000-1300 är band 1 i en serie om 4 som skildrar kontinentens historia under 1 000 år. Ur olika perspektiv beskriver volymerna en mängd händelseförlopp och hur de varierar, följer skilda spår och får skilda konsekvenser i olika regioner och länder. Europa kring år 1000 är ett splittrat och instabilt samhälle. Lokala furstar härskar i ett virrvarr av småriken vars enda gemensamma nämnare är den kristna kyrkan. Undersåtarnas vardag utgörs av ständiga fejder och en kamp för brödfödan. Trots det inleds en europeisk expansion, med korsfararnas svärd eller klostrens fredligare förkunnelse av Guds budskap. Ur kaoset växer förändringar fram: handel och kulturellt utbyte tilltar, befolkningen ökar och städerna växer. Kim Esmark och Brian Patrick McGuire skildrar ett samhälle som vilar på bräckliga nätverk av trohetsband, personallianser och religiösa gemenskaper. De lyfter fram enskilda levnadsöden och beskriver medeltidsmänniskans föreställningar om sig själv och världen. Tusen år i Europa är frukten av ett långvarigt samarbete mellan Historiska Media och det danska förlaget Samfundslitteratur. Tillsammans har förlagen knutit flera av Nordens och Europas ledande historiker till sig. Författarnas olikartade bakgrund, intresseområden och berättarstil bidrar till den dynamiska skildringen av kontinentens och dess invånares historia. Böckerna är bevis på en lyckad förening mellan lärdom och berättarglädje. De lyckas väva samman en mängd olika utvecklingslinjer och presentera en heltäckande bild av vår kontinents historia. Tusen år i Europa omfattar fyra band Band I 1000-1300 Band II 1300-1600 Band III 1600-1800 Band IV 1800-2000 Huvudredaktörer för serien: Håkan Arvidsson och Henrik Jensen.

Läs mer om Tusen år i Europa. Bd 1, 1000-1300

Tusen år i Europa. Bd 1, 1000-1300

Historia & Arkeologi

Hitta Tusen år i Europa. Bd 1, 1000-1300 även hos:
Rulla till toppen