Marknadsrättens grunder

Marknadsrättens grunder

Marknadsrättens grunder ger en grundläggande översikt över hela marknadsrätten. Boken behandlar marknadsföringslagen med dess reglering av bland annat förbud mot vilseledande marknadsföring, fakturaskojeri, vilseledande efterbildningar, jämförande reklam, konkursutförsäljningar och realisationer, reklam via e-post samt marknadsföringsrättens förhållande till varumärkesrätten. I boken behandlas också konkurrenslagen med de grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning samt reglerna om företagskoncentrationer. Dessutom innehåller boken en genomgång av ett stort antal specialförfattningar som knyter an till marknadsföringsrätten, såsom regler om prisinformation, elektronisk handel, personuppgifter, diskriminering, produktsäkerhet och produktansvar, lotterier, tv- och radioreklam, försäljning via Internet och annan distansförsäljning, livsmedels- och läkemedelsreklam samt alkohol- och tobaksreklam. I boken redogörs också för den nya domstolsordningen inom marknadsrättens område med Patent- och marknadsdomstolen som första instans och Patent- och marknadsöverdomstolen som andra instans. Boken är främst avsedd att användas som lärobok vid våra universitet och högskolor, men den kan också läsas av var och en som på egen hand vill sätta sig in i marknadsrättens grunder. Peter Gerhard har under många år varit verksam som universitetslektor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han arbetar även som konsult.

Läs mer om Marknadsrättens grunder

Marknadsrättens grunder

Juridik

Hitta Marknadsrättens grunder även hos:
Rulla till toppen