Människans fysiologi

Människans fysiologi

Här ges en grundläggande förståelse av komplicerade fysiologiska principer och organens funktion. Boken är rikt illustrerad och innehåller en mängd kliniska exempel. Människans fysiologi är en översättning från norskan och granskad för att anpassas till svenska förhållanden. Människans fysiologi har genomgått en stor omarbetning. Här kommer en kortfattad summering. Antalet illustrationer har utökats med cirka 25 %. Vissa kapitel har genomgått större förändringar än andra, de största förändringarna har skett i: Kapitel 2, Celler och vävnader, har ökat med 50 %. Förändringarna är störst när det gäller receptorfysiologi och intracellulär kommunikation. Kapitel 3 , Nervsystemet, har ökat med 15 %. Delen som behandlar det centrala nervsystemet, och speciellt motorisk kontroll, är betydligt utökad. De somatiska reflexerna är beskrivna i mer detalj. Kapitel 5 , Det endokrina systemet, har ökat med 30 %. De olika endokrina körtlarnas hormonsyntes och sekretion har fått mer utrymme än i förra utgåvan. Likaså hormonernas omsättning, effekt och verkningsmekanism behandlas i större omfattning. Kapitel 6 , Skelettet och musklerna, har ökat med 20 %. Bland mycket annat så är skelettmuskelcellernas struktur beskrivet mer i detalj. Kapitel 7 , Cirkulationssystemet, har ökat med 40 %. Avsnitt som har utökats och fördjupats är bland andra om kontraktionsmekanismen för hjärtat, effekten av det autonoma nervsystemet på hjärtats kontraktioner samt cirkulationsändringar vid fysisk aktivtet. Kapitel 14 , Fortplantning och sexualfysiologin, har ökat med 30 %. Här har antalet illustrationer ökat med cirka 30 %. Likaså har könshormonernas syntes och deras olika effekter fått större utrymme. Kapitel 15 , Kroppen som en enhet, är ett helt nyskrivet kapitel. Syftet med kapitlet är att visa hur de olika organen och organsystemen samarbetar för att göra kroppens inre miljö så optimal som möjligt för cellens funktioner. Två olika sjukdomshistorier presenteras och får illustrera hur en sjukdom som primärt angriper ett organ, sekundärt kan förorsaka funktionsstörningar i andra organ.

Läs mer om Människans fysiologi

Människans fysiologi

Medicin

Hitta Människans fysiologi även hos:
Rulla till toppen