Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan

Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan

Kommunicera, reflektera och skriv!Reviderad och moderniserad upplaga Nya upplagan av Mitt i mål innehåller flera olika texttyper, allt från berättelser och faktatexter till dialoger, dikter och sånger. Texterna är intressanta och bjuder till diskussion, debatt och eftertanke. Mitt i mål vänder sig till både ungdomar och vuxnasom läser sfi kurs D eller motsvarande nivå inom andra skolformer. Kommunicera, reflektera och skriv Med Mitt i mål får eleverna reflektera och uttrycka sina åsikter i samband med läsningen. Genom boken löper även en skrivkurs och övningar inom lärande och studieteknik för att förbereda eleven på fortsatta studier. Samtidigt ger bokens olika texttyper, dialoger och hörövningar eleverna grundlig träning i att läsa, lyssna och svara på frågor om formellt såväl som informellt språk. Texter, dialoger och hörövningar rör sig i olika miljöer i vardagslivet, det svenska samhället och i arbetslivet. Övningsboken följer textboken Övningsboken följer upp texter och teman i textboken och eleven får möjlighet att repetera och fördjupa sina kunskaper i grammatik, läsförståelse och att skriva. Digitalt Extramaterial: Ljudfiler med alla textbokens dialoger och hörövningar finns inlästa. Allt extramaterial, som facit och ordlistor finns bakom knappen Extramaterial längre upp på sidan. Inloggning för att nå materialet sker via Mina sidor. Digitalbok: I den digitala versionen av boken är extramaterialet intregrerat (hörövningar, facit och ordlistor). Hela boken är också inläst med naturligt tal. Kort om Mitt i mål: * Moderna texter * För vuxna & ungdomar * Om Sverige idag * Kulturella jämförelser * Anpassad efter nya kursplanen * Sfi kurs D * Språkintroduktion * Genrepedagogik och texttyper

Läs mer om Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan

Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan

Ordböcker & Språk

Hitta Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan även hos:
Rulla till toppen