Magic! 4, elevpaket

Magic! 4, elevpaket

Magic! hjälper eleverna att nå målen i engelska och ger dig de rätta verktygen för att motivera och individualisera. Den digitala delen, som ingår i varje elevpaket, är ett fantastiskt redskap både för de elever som vill och kan gå fram i snabbare takt och för de elever som behöver extra stöd och träning. Magic! är ett läromedel för kunskapskraven i Lgr 11! I elevpaketet ingår Classbook med digital del, Workbook och Word Trainer. CLASSBOOK Classbook består av 29 olika kapitel där eleven får möta fyra ungdomar från fyra olika delar av världen. Det är Kate från USA, Harry från England, Gopal från Indien och Kylie från Australien. Dialoger och texter av olika längd varvas och genomgående ligger textens glosor på samma uppslag som texten. I slutet av Classbook finns Magic Pages med grammatikförklaringar, bildordlistor, sångtexter, ordteman, klassrumsfraser samt en omfattande alfabetisk ordlista.  digitala DELEN Ingår i elevpaketet och nås via en kod i Classbook. Enkel inloggning. Här finns Classbooks alla texter som eleven kan läsa och lyssna till, antingen på surfplatta eller dator, samt alla hörövningar. Till varje kapitel finns också varierade interaktiva övningar som tränar ordförråd, fraser, hörförståelse, stavning och grammatik. Vill eleven testa sina framsteg finns avsnittet Check Yourself. För dessa övningar använder eleven en dator. Den digitala delen ger många olika träningsmöjligheter och de digitala övningarna ger stöd och mängdträning såväl som utmaningar. De digitala övningarna övar samma vokabulär och fraser som Classboook presenterar, men är inte identiska med övningarna i Workbook. Eleven får snabb återkoppling då facit och feedback bara är ett klick bort. Bokens digitala del kan användas både hemma och i skolan. Bokens digitala del aktiveras med hjälp av koden som finns i Classbook. Koden i boken är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever. Workbook är en övningsbok i form av ett förbrukningshäfte med många och varierade övningar med fokus på ordinlärning och muntlig kommunikation. Här arbetar eleven med reception, produktion och interaktion. I Workbook finns också uppföljning av kapitlets hörövning, skrivövningar, övningar där eleven ritar efter instruktioner, övningar där man parar ihop ord och bild samt övningar som innehåller tävlingsmoment. Kan även beställas separat i 10-pack. Facit till Workbook säljs i 10-pack. Word Trainer är ett gloshäfte som övar 12 ord från varje kapitel. Självrättande med hjälp av ett fiffigt viksystem. Här finns också korsord och sist i häftet planeringsrutor till varje kapitel. Här kan eleven överskådligt få ett underlag för att kunna planera sina studier och läraren kan sätta fokus på vad den enskilda eleven behöver träna på. Eleven kan sedan bocka av det som är klart och därmed se sina framsteg. Kan även beställas separat i 10

Läs mer om Magic! 4, elevpaket

Magic! 4, elevpaket

Ordböcker & Språk

Hitta Magic! 4, elevpaket även hos:
Rulla till toppen