Mais oui 1 Kursbok

Mais oui 1 Kursbok

Mais oui präglas av användarvänlighet, lekfullhet och aktualitet. Att träna muntlig kommunikation är en annan viktig ingrediens. Och inte blir serien sämre av den färgsprakande, moderna utformningen! Läs mer Utmärkande drag – Svarar mot GY 2011 – Allt-i-ett-bok – Tydlig struktur – Fokus på kommunikativa färdigheter – Variation och aktualitet Mais oui-serien vänder sig till elever som läser Franska 1-5 både på gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Med elevens förkunskaper som utgångspunkt och med hjälp av varierade, roliga och aktuella texter och elevaktiva övningar lotsas eleven genom grunderna i det franska språket. Mais oui: – tar vara på det eleven redan kan. – är lättanvänd. Eleven får stor hjälp att finna svaren på egen hand och att självständigt styra sitt arbete och ta ansvar för sin inlärning. – innehåller inspirerande texter: varierade, charmiga, aktuella och fräscha, med ett språk som är tänkt att användas i vardagliga situationer. – varierar övningarna. De är lekfulla, lättsamma, tydliga och många. – fokuserar på kommunikation genom de många hörövningarna och samtalsövningarna. – lockar eleven att undersöka boken närmare genom en ny och spännande layout. Mais oui 1–5 är alla uppbyggda på samma sätt. Allt-i-ett-boken består av åtta Unités. Varje Unité börjar med en målbeskrivning, sedan följer bastexter (två stycken i Mais oui 1–4, en i Mais oui 5), rikligt med övningar och slutligen en självutvärdering som knyts ihop med målbeskrivningen. Till varje Unité finns avsnittet Extra, som består av olika sorters texter med olika svårighetsgrad: lästexter, brev, realia, poesi, artiklar, vokabulärövningar och sånger. I slutet av boken finns en minigrammatik, styckeordlistor och alfabetiska ordlistor. Översättningar av bastexterna finns i Mais oui 1–4, men du hittar dem på olika ställen: i Mais oui 1 i allt-i-ett-boken, i Mais oui 2 i lärarhandledningen och i Mais oui 3 och Mais oui 4 finns översättningarna i facit. Den senaste ’familjemedlemmen’ Mais oui 5 innehåller en mängd intressanta teman: den arabiska våren, miljöproblematiken, det nutida franska författarskapet med representanter som Muriel Barbery och Anna Gavalda… Ett flertal övningar följer texterna, och både träning på att skriva olika texttyper och mer avancerade hörövningar finns i Mais oui 5. I den utförliga Lärarhandledningen till Mais oui 1–4 finns extraövningar, memory, kommunikativa övningar, grammatikövningar, verbuppställningar, rollspel, bildövningar och ett test att göra efter varje Unité. Lärarhandledningen ges ut som en pdf-fil på cd-rom. På lärarljudet finns samtliga texter, sånger och hörövningar. Ett urval av ljudfilerna finns även i webbappen där eleverna också kan träna glosor. Mais oui Onlinebok Mais oui finns som Onlineböcker, läs vad det är på www.liber.se/onlinebok Om författarna Marie Rödemark (Pettersson): entusiast och föreläsare,

Läs mer om Mais oui 1 Kursbok

Mais oui 1 Kursbok

oklassificerat, Övrigt

Hitta Mais oui 1 Kursbok även hos:
Rulla till toppen