Lika och unika Elevbok med webbdel

Lika och unika Elevbok med webbdel

Vi delar ett samhälle, vi delar en värld. Det betyder att vi behöver kunskap om både andras och våra egna föreställningar om mening, värde och tro I Lika och unika – om mening, värde och tro presenteras mångfalden av dessa frågor utifrån olika infallsvinklar. Det är ett läromedel som med sina resonerande texter och engagerande uppgifter vill fungera som en inspiration till eleven att söka vidare, tänka efter, fundera på egen hand och tillsammans med andra.  ELEVPAKET – DIGITALT LÄROMEDEL OCH TRYCKT BOK Elevpaketet består av ett digitalt läromedel och en tryckt bok. DIGITALT LÄROMEDEL Det digitala läromedlet är inläst med autentiskt tal och textföljning. Faktafördjupningar, kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar och webbquests (uppdrag på nätet) gör det möjligt för eleverna att arbeta självständigt och flexibelt – i dator, surfplatta och mobiltelefon. I de fem webbquest-uppdragen ska eleverna i grupp lösa ett problem eller en situation genom att använda olika källor från framför allt internet. De får analysera problem ur olika synvinklar, ta ställning i olika frågor, jämföra källor och så småningom producera eget material.  Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning Faktafördjupningar Kapitelsammanfattningar som miniföreläsningar Webbquests – uppdrag på nätet Fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut. Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Koden är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever. ELEVBOK I Lika och unika diskuteras och problematiseras grundläggande etiska och existentiella frågor som är svåra men viktiga att uppmärksamma. Målsättningen är att ge eleverna kunskap och förståelse för hur andra tänker rörande dessa frågor – och inspiration och mod att utveckla personliga tankar och ställningstaganden. I läromedlets första del presenteras några viktiga perspektiv på mening och värde. I den andra delen behandlas frågor som hör hemma inom etikens område. I den tredje presenteras ett antal religioner och religiösa traditioner. Lika och unika – om mening, värde och tro finns även som digital elevlicebs och digital klasslicens.

Läs mer om Lika och unika Elevbok med webbdel

Lika och unika Elevbok med webbdel

Filosofi & Religion

Hitta Lika och unika Elevbok med webbdel även hos:
Rulla till toppen