Kyrkokalendern : vi firar gudstjänst 2019-2020

Kyrkokalendern : vi firar gudstjänst 2019-2020

Kyrkokalendern är en värdefull hjälp till alla som arbetar i församling och deltar i planeringen av gudstjänsten. Kyrkokalendern kan också användas för grupper och träffar under veckan – under hela kyrkoåret. Kalendern kombinerar kyrkoårets helgdagar med fördjupande texter för en vuxen tro. Årets tema Lärande och undervisning tar fasta på tron som ett livslångt lärande tillsammans med andra och tillsammans med Gud. I det lärandet är gudstjänsten en självklar del. Gudstjänsten är pedagogik – och Kyrkokalendern hjälper också till att göra den pedagogisk. Det gäller inte minst barnen som också ska välkomnas in i gudstjänster och andakter på sina villkor. Här finns förslag och tips på aktiviteter till barnens gudstjänst och kopieringsunderlag på webben. I Kyrkokalendern hittar du allt du behöver inför söndagens gudstjänst: introduktion till helgens tema och till bibeltexterna gestaltning av kyrkorum inspiration till förkunnelse och psalmval fördjupande texter som följer kyrkoårets pedagogik. För varje söndag och helgdag får du: • Kort introduktion till söndagens tema • Förslag på kyrkorummets gestaltning; val av blommor altarljus liturgisk färg • Korta introduktioner som sätter söndagens texter i sitt sammanhang • Förslag på aktiviteter till barnens gudstjänst med kopieringsunderlag på webben • Psalmförslag • Reflekterande texter för predikoförberedelser och andakter • Fördjupande tematexter för studiecirklar och samtalsgrupper • Tips om kyrkoårets högtider traditioner och andra särskilda dagar som kan ge dig idéer till olika aktiviteter – både i församlingens grupper och för kommunikationen utåt. I Kyrkokalendern finns något för alla: • För vaktmästaren finns anvisningar för kyrkorummets gestaltning; val av blommor och altarljus • För textläsaren finns kort introduktion till söndagens texter • För pedagogen finns kopieringsunderlag för barnens gudstjänst • För musikerna finns psalmvalslistor • För prästen och diakonen finns inspiration till förkunnelse och fördjupande texter. • För kyrk- och gudstjänstvärden finns introduktion till söndagen • För gudstjänstdeltagaren finns beskrivning av kyrkoårets högtider och kyrkoårets färger Ett studiematerial framtaget av Sensus finns i slutet av boken. Gör Kyrkokalendern till din egen gudstjänstbok och följeslagare under kyrkoåret 2019-2020. NYHET! Nu kan du dessutom ladda ner kyrkokalendern i din egen digitala kalender eller dagbok. Skribenter i Kyrkokalendern 2019-2020: • Bo Brander (präst) • Matilda Brink Larsen (organisationen Agape) • Sofia Camnerin  (Bitr. kyrkoledare i Equmeniakyrkan) • Amanda Carlshamre (student och förtroendevald) • Gillis Edman (begravningsentreprenör) • Jonas Eek (präst) • Johan Engvall (STI i Jerusalem) • Sofia Lilly Jönsson (musi

Läs mer om Kyrkokalendern : vi firar gudstjänst 2019-2020

Kyrkokalendern : vi firar gudstjänst 2019-2020

Filosofi & Religion

Hitta Kyrkokalendern : vi firar gudstjänst 2019-2020 även hos:
Rulla till toppen