Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans professionella ansvar

Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans professionella ansvar

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella förening, som sedan 1910 har arbetat för god omvårdnad och för sjuksköterskornas professionella utveckling. Föreningens arbete med att stödja kvalitetsutveckling inom omvårdnad pågår ständigt. Målsättningen är att säkerställa att vården och omsorgen är trygg, säker samt av god kvalitet för patientens, vårdens och hela samhällets bästa. Omvårdnad är sjuksköterskornas kunskapsområde och för att bedriva kvalitetsutveckling inom omvårdnad krävs att sjuksköterskorna, tillsammans med övriga vårdprofessioner i teamet runt patienten, har förbättringskunskap och en vilja att driva kvalitetsutvecklingen framåt. Svensk sjuksköterskeförening gav 2014 ut Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad som innehåller följande avsnitt: det etiska ansvaret de sex kärnkompetenserna kvalitetsarbete och förbättringskunskap ständiga förbättringar och prioriteringar säker vård lärande och kompetens kunskapsbaserad vård och implementering. Boken Kvalitetsutveckling inom omvårdnad tar sin grund från skriften, men har utvecklat de olika avsnitten med fördjupningar och goda exempel på hur sjuksköterskor kan arbeta strategiskt för att bedriva kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

Läs mer om Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans professionella ansvar

Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans professionella ansvar

Medicin

Hitta Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans professionella ansvar även hos:
Rulla till toppen