Konsten att överleva i en övermedicinerad värld : så tar du själv reda på om en medicinsk behandling fungerar eller inte

Konsten att överleva i en övermedicinerad värld : så tar du själv reda på om en medicinsk behandling fungerar eller inte

Att ta eller inte ta emot den medicinska behandling som erbjuds … … det är frågan som allt fler har anledning att ställa sig, eftersom läkemedel i många länder har blivit den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer. Men hur ska vi ta reda om mediciner och behand­lingar fungerar eller inte? Vi måste själva ta reda på fakta, menar den danske professorn Peter C. Gøtzsche. Det finns inga genvägar. Vi kan inte blint lita på myndigheter, läkare, me­dier och företag. I sin nya bok ger han en stor mängd praktiska råd om hur vi skaffar oss denna nödvändiga kunskap. Konsten att överleva i en ­övermedicinerad värld är en ­självhjälps-guide om hur vi via internet söker och hittar de mest tillförlitliga beläggen som rör diagnos och behandling inom sjuk- och hälsovården. Författaren undersöker också evidensen för en rad vanliga behandlingar mot till exempel astma, cancer, fysisk smärta, känslomäs­sig ­smärta, infektioner, influensa, ­de­mens, högt blodtryck och mag-tarmbesvär. Även ­flera alter­nativ­medicinska ­be­­hand­lingar granskas. Boken vänder sig både till en intresserad allmänhet och till läkare och annan ­vårdpersonal.   OM FÖRFATTAREN Peter C. Gøtzsche är specialistläkare inom intern­medi­cin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han är en av grundarna av forskarnätverket ­Cochrane Colla­bo­ration och chef för dess kontor i Köpenhamn. Han har publicerat mer än 70 ­papers i världens fem viktigaste vetenskapliga tid­skrifter, British Medical Journal, Lancet, Journal of the Ame­rican Medical Association, Annals of Internal Medicine och New England Journal of Medicine­. Peter C. Gøtzsche har tidigare utgivit Dödliga mediciner och organiserad brottslighet (2015) och Dödlig psykiatri och organiserad för­­ne­kelse (2016). Den förstnämnda tilldelades 1:a pris i British Medical Association Book Awards 2014. En mycket läsvärd bok som är spännande att läsa på grund av den stringens som präglar författarens redo­­vis­ning. ­En fantastisk snabbkurs i varför statistik och veten­skaps­teori är viktig , skrev Hans Peter Söndergaard, över­lä­kare vid karolinska institutet, om Dödliga mediciner   TIO SLUTSATSER Tio slutsatser ur Konsten att överleva i en ­övermedikaliserad värld Digitala örontermometrar är inte tillförlitliga. Hostmediciner fungerar inte. Allmänna hälsokontroller gör mer skada än nytta. Febernedsättande läkemedel är kontraproduktiva och minskar kroppens immunförsvar tiofalt. Demensläkemedel fungerar inte. Psykofarmaka har mycket dålig effekt på psy­kiska problem och gör stor skada. Psykoterapi fungerar. NSAID-preparat (mot inflammation och smärta)  hör till de mest dödliga preparaten och tar livet av människor bland annat genom blödande magsår och hjärtattacker. Mammografi-skreening är skadlig och bör avskaffas. Alt

Läs mer om Konsten att överleva i en övermedicinerad värld : så tar du själv reda på om en medicinsk behandling fungerar eller inte

Konsten att överleva i en övermedicinerad värld : så tar du själv reda på om en medicinsk behandling fungerar eller inte

Medicin

Hitta Konsten att överleva i en övermedicinerad värld : så tar du själv reda på om en medicinsk behandling fungerar eller inte även hos:
Rulla till toppen