Jag vill dö med en ängel vid min sida

Jag vill dö med en ängel vid min sida

»Att dö är inte så farligt. Det är tanken på min sista tid i livet som skrämmer mig.«I Jag vill dö med en ängel vid min sida berättar Anita Lanz om sitt arbete med döende patienter. Boken har samma tonläge och vänder sig till samma publik som Ulla-Carin Lindqvists bok Ro utan åror. Ett tjugotal djupt gripande berättelser om människor (även barn och unga) i livets slutskede. Språket är litterärt och färgat av en stark mänsklig empati. Anita Lanz är svenska och har i mer än tio år arbetat som cancersköterska på ett hemvårdsteam i Schweiz. Hon jobbar som »dödsmorska«. Boken är resultatet av ett samarbete med vetenskapsjournalisten Catarina Baldo Zagadou. Att få smärtlindring och annan medicinsk hjälp är förstås centalt för döende patienter. Men det räcker inte. Att dö är inte så farligt. Men nästan alla av de ca tusen patienter som Anita Lanz har kommit i kontakt med genom åren har framför allt önskat sig ett själsligt stöd. Boken bär också fram ett tydligt vårdpolitiskt budskap och är en kraftfull uppmaning till vårdansvariga att ta dessa frågor på allvar. Svensk sjukvård har mycket att lära av exemplet Schweiz. Anita Lanz är intensivvårdssjuksköterska med specialisering på cancervård i livets slutskede. Hon arbetar sen tio år tillbaka vid en specialklinik i Schweiz. Catarina Baldo Zagadou är vetenskapsjournalist, knuten till Vetenskapsjournalisterna i Stockholm. Hon skriver bland annat i M-Magasin och var redaktör för specialtidningen M Psykologi & hälsa . ’Med starkt personligt engagemang, med empati och sympati skriver författaren om sina klienter, deras reaktioner och relationer. Kriser och låsta situationer får ofta kreativa lösningar. En vetenskapsjournalist har medverkat till en välformu-lerad, lättläst text. Lästips och webbplatser avslutar boken. Målgrupp är anhör-iga, personal och beslutsfattare inom vården. I en framställningsform som berör, får de här värdefulla insikter i god palliativ vård.’ Carl G. Dencker, BTJ-häftet

Läs mer om Jag vill dö med en ängel vid min sida

Jag vill dö med en ängel vid min sida

Filosofi & Religion

Hitta Jag vill dö med en ängel vid min sida även hos:
Rulla till toppen