Integrerad psykiatri : case management i teori och praktik

Integrerad psykiatri : case management i teori och praktik
Integrerad psykiatri : case management i teori och praktik
Beskrivning av Integrerad psykiatri : case management i teori och praktik

Dagligen möter hälso- och sjukvårdspersonalen inom psykiatrin utmaningen att ge bästa möjliga vård till varje individuell patient, alltså att omsätta vårdkunskaper i praktiken till förmån för patienternas bästa. Detta, i sin tur, förutsätter att de senaste forskningsrönen inom den evidens- och samhällsbaserade psykiatrin ligger till grund för vårdhandlingarna, och att det ständigt förs kritiska diskussioner om det vetenskapliga underlaget som handlingarna baseras på. I denna mycket angelägna bok får läsaren ta del av praktiska exempel som kan ge vägledning i det dagliga arbetet, men ges också möjlighet till fördjupad kunskap om hur ny forskning inom fältet kan utvärderas. Boken är tydlig och konkret, samtidigt som den är vetenskapligt förankrad utan att bli svårtillgänglig. Integrerad Psykiatri – case management i teori och praktik riktar sig till studenter på avancerad nivå och till yrkesverksamma inom specialistpsykiatrin, socialtjänsten och kommunerna.

Läs mer om Integrerad psykiatri : case management i teori och praktik...


Sök bästa pris på Integrerad psykiatri : case management i teori och praktik hos: