Hyresjuridik för socionomer

Hyresjuridik för socionomer

Ett stabilt och tryggt boende är många gånger en förutsättning för att arbete, familjeliv och andra delar av livet ska fungera. Därför är boendefrågor centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter till exempel personer som hotas av vräkning eller som inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden på grund av strukturella hinder eller diskriminering. För att kunna stödja dessa människor på rätt sätt är grundläggande kunskaper om rättsreglerna som rör boende särskilt viktiga. Boken inleds med en kort genomgång av regelsystemet och det juridiska källmaterialet. Denna överblick behövs för att förstå och tillämpa de nya och förändrade rättsregler som kontinuerligt införs. Denna tredje upplaga har genomgått en omfattande revidering. Här ingår, förutom de nyaste lagreglerna om bostadsanpassning för personer med olika funktionsvariationer, även bestämmelserna om hyresgästinflytande vid renoveringar och risken för hyreshöjningar och gentrifiering. Därutöver behandlar författaren rättsreglerna för boende i hyreslägenhet respektive bostadsrättslägenhet vad avser – hyresavtal och borgen – förvärv av bostadsrätt – förbudet mot diskriminering – hyresgästinflytande vid förbättrings- och ändringsarbete med åtföljande hyreshöjning – bostadsanpassning – betalning av hyran respektive månadsavgiften och dröjsmål med betalningen – störningar i boendet – överlåtelse och andrahandsuthyrning av hyreslägenhet – privatuthyrning av egen bostadsrättslägenhet – förverkande – besittningsskydd, dvs. förlängning av hyresavtal – förfarandet i tvister – vräkning Boken riktar sig såväl till studerande på socionomprogrammet och yrkesverksamma socionomer som till dem som vill informera sig i ämnet. Den är även nyttig läsning för dem som i sin yrkesutövning ska tillämpa regler om boenderätt och göra hyresjuridiska bedömningar. Mona Olshed är juris kandidat och har varit verksam som universitetsadjunkt i juridik vid dåvarande Malmö högskola och vid andra lärosäten, genomfört juridiska kurser för olika organisationer, medverkat i utbildningsradion och arbetat vid förvaltningsdomstol.  

Läs mer om Hyresjuridik för socionomer

Hyresjuridik för socionomer

Juridik

Hitta Hyresjuridik för socionomer även hos:
Rulla till toppen