Hargeviks engelska grammatik

Hargeviks engelska grammatik

Här är grammatikan för alla – för gymnasieskolan, vuxenutbildningen och självstudier. Den är dessutom lämplig som referensgrammatik för skolår 7-9. Nu har det kommit en ny upplaga. 1:a upplagan finns för kompletteringsköp. Varför en ny upplaga? Språket förändras, kraven förändras och eleverna förändras. Därför har vi nu reviderat Hargeviks engelska grammatik . • Regler och exempel är anpassade efter 2000-talet. • Amerikansk engelska har fått större genomslag. • Ett nytt kapitel om att skriva formell engelska har tillkommit. • Layout har gjorts tydligare och fått mer färg. • Boken har blivit lättare att hitta och navigera i. Vad är då kvar? Paragrafindelningen, grodorna, humorn och bilderna – ja, du kommer att känna igen dig. Upplagorna går naturligtvis att använda sida vid sida. Grammatiken är upplagd i kapitel efter ordklasser. Den har särskilda avsnitt om den engelska satsen, ordbildning, grammatiken i funktion, stavning, uttal, skrivregler, formell engelska och amerikansk grammatik. Grammatiken har enkla förklaringar och kommentarer som utgår från svenskt språkbruk. Exemplen är moderna och autentiska, hämtade från både brittiska och amerikanska källor. Den skiljer tydligt mellan baskunskaper och mera avancerade kunskaper. Hargeviks engelska grammatik har utnyttjat humor för lättsam inlärning, men delar även ut varningar för språkets vanligaste fallgropar. Övningsböckerna Nu finns också övningsböckerna i en reviderad upplaga. Böckerna inleds numera med diagnoser så att eleverna vet vilka moment de bör koncentrera sig på. Nya är också de regelövningar som ger träning på de allra viktigaste grammatikreglerna. Mer avancerade övningar är markerade med stjärna. Detta möjliggör att man kan arbeta på två nivåer. Många övningar är kommunikativa och lämpar sig för par/grupparbete men har också alternativ för individuellt arbete. Därigenom har böckerna blivit mer flexibla. Övningsbok 1 innehåller övningar på en allmänt lättare nivå till hela grammatiken med paragrafhänvisningar. Övningsbok 2 innehåller övningar till hela grammatiken, men på en högre nivå än Övningsbok 1 .

Läs mer om Hargeviks engelska grammatik

Hargeviks engelska grammatik

Ordböcker & Språk

Hitta Hargeviks engelska grammatik även hos:
Rulla till toppen