Phoenix : den återuppståndne – försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i Nordtyskland 1710-1716

Phoenix : den återuppståndne – försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i Nordtyskland 1710-1716

I efterdyningarna av slaget vid Poltava, den 28 juni 1709, på den ukrainska stäppen där den svenska huvudarmén går sin undergång tillmötes, flyr Karl XII tillsammans med omkring 1 000 man över till osmanskt område. Den efterföljande hösten kämpar sig resterna av general von Krassows svenska armé från sina positioner i Polen tillbaka till de svenska provinserna I Tyskland. En reträtt vilken inleder ett nytt skede i det Stora nordiska kriget där striderna förflyttas till den svenska stormaktens sydligaste gräns och yttre linjer, och där försvaret av, och kampen om svenska städer såsom Stralsund, Stettin, Wismar, och Stade nu tar sin början. I Phoenix – Den återuppståndne får vi följa de svenska provinserna Svenska Pommern, Wismar, och Bremen-Verden i deras kamp för överlevnad mellan åren 1710–1716. Utifrån ett omfattande källmaterial bestående av bl.a. brev, dagböcker, kyrkböcker, administrativa handlingar, och kartor skildrar Johnny Poetzsch detaljerat det politiska spelet som omgärdade denna kamp, samtidigt som han tar oss med på de förbittrade och blodiga strider vilka pågick till lands-, och till sjöss i och runt dessa områden. En kamp präglad av belägringar, stormningar, infanteri-, och kavalleristrider, landstigningar, och stora slag såsom Gadebusch, och Strezow, tillsammans med sjöstrider och större sjöbataljer vid Kolberger Heide, och Rügen. Ur ett rikt persongalleri möter vi män i den högsta svenska militäraledningen som Magnus Stenbock, och Mauritz Vellingk, tillsammans med officerare och meniga bakom fästningsmurar, och i de främsta leden på fälten som Axel Löwen, Zacris Franc, Johan Stenflycht, Carl Roland, och Anders Koskull. Till sjöss möter oss också sjömilitärer och kapare såsom Mikael Henck, Paul Umbehawen, och Frans Fistulator, seglandes fartygen Lilla-, och Stora Phoenix. Och I dess mitt, invirad i en värld fylld av realpolitik, svåra val, och falskspel, en återvändande, återuppstånden svensk kung kämpandes för den svenska stormaktens överlevnad. Johnny Poetzsch född 1963 är utbildad i antik-, social, ekonomisk och politisk historia, arkeologi, och statsvetenskap vid Uppsala universitet, och arbetar sedan 20 år tillbaka såsom gymnasielärare. Phoenix är hans första i bokform utgivna arbete.

Läs mer om Phoenix : den återuppståndne – försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i Nordtyskland 1710-1716

Phoenix : den återuppståndne – försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i Nordtyskland 1710-1716

Historia & Arkeologi

Hitta Phoenix : den återuppståndne – försvaret av Stralsund och de svenska provinserna i Nordtyskland 1710-1716 även hos:
Rulla till toppen