Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv

Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv

I Gudstro – Existentiella och intellektuella perspektiv ställs de grundläggande teologiska frågorna om människan, Gud och andligheten. Är det möjligt att bära en gudstro i vår vetenskapliga tid? Vad innebär den i så fall? Vad kan menas med evigt liv och har människan en fri vilja? Forskning visar att sekulariseringen fortfarande tycks öka i vårt land. Samtidigt ser vi att religion och andlighet är högst närvarande i vårt samhälle. Denna bok lockar till fördjupande och utmanande läsning, enskilt eller i grupp. Boken behandlar en teologisk kärnfråga: gudstrons existentiella relevans och intellektuella trovärdighet i vår tid. Det är en bok för alla som söker teologisk bildning och vill orientera sig i frågan om hur Guds existens berör våra liv – för att förstå andra och för att göra egna val. Innehåll är uppdelat i fyra olika delar, Gudtrons grund, De abrahamitiska religionernas Gud, Grundproblem i kristen gudstro och Gud i språket och framtiden. De skribenter som bidragit till boken Gudstro är: Erik Blennberger (1947–2018) var teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och professor i etik på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Carl Reinhold Bråkenhielm är professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Thomas Ekstrand är docent och universitetslektor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Anne-Louise Eriksson är teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Han är också ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien.  Alon Goshen-Gottstein är judisk teolog, grundare av och ledare för Elijah Interfaith Institute (tidigare Elijah School for the Study of Wisdom in World Religions) i Jerusalem. Eva-Lotta Grantén är docent i etik vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Landskrona församling. Cristina Grenholm är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans nationella kansli. KG Hammar är teologie doktor och docent vid Lunds universitet. Han har varit rektor för pastoralinstitutet i Lund, biskop i Lund samt ärkebiskop i Uppsala. Därefter gästprofessor i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.   Werner G. Jeanrond är professor i systematisk teologi och Master av St Benet’s Hall vid Universitetet i Oxford. Anders Jeffner är filosofie magister och teologie doktor. Han var professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet 1976–2000 och preses i Kungliga Vitterhetsakademien 2002–2007. Håkan Möller är teologie doktor och filosofie doktor samt docent i svensk litteratur vid Helsingfors universitet. Han är professor i litteraturvetenskap och vice prefekt för forskning vid Institutionen för litteratur, idéh

Läs mer om Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv

Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv

Filosofi & Religion

Hitta Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv även hos:
Rulla till toppen