Grundläggande strålningsfysik

Grundläggande strålningsfysik

Strålning är ett begrepp som väcker såväl nyfikenhet som rädsla och oro: strålningen kan skada levande organismer men också användas för att underlätta diagnos av sjukdomar och för olika former av behandling. Med strålning menar man i dessa sammanhang oftast så kallad joniserande strålning, det vill säga strålning med så högt energiinnehåll att den förmår sönderdela atomer i det medium som bestrålas. Grundläggande strålningsfysik ger en inblick i de grundläggande fysikaliska egenskaperna hos joniserande strålning och börjar med att beskriva elementära egenskaper hos materian och strålningen. Därefter följs strålningens väg från källa till människa: växelverkan och energiöverföring, mätinstrumentens funktion, påverkan på levande vävnad samt strålskydd i teori och praktik. Boken innehåller även en översikt av några av strålningens tillämpningar inom medicinen samt en orientering om de strålkällor som finns i omgivningen. Denna andra upplaga har kompletterats med nya figurer, bilder och tabeller. Dessutom har texten uppdaterats på flera områden: utvecklingen inom de medicinska tillämpningarna, nya föreskrifter på strålskyddets område, nya rekommendationer från internationella strålskyddskommissionen samt några nya forskningsrön som inte fanns med i första upplagan. Boken är tänkt som kursmaterial i grundläggande strålningslära på universitet och högskola liksom informationskälla för alla som vill veta mer om joniserande strålning.

Läs mer om Grundläggande strålningsfysik

Grundläggande strålningsfysik

Naturvetenskap

Hitta Grundläggande strålningsfysik även hos:
Rulla till toppen