Församlingspedagogik:En kyrka som undervisar genom hela sitt sätt att vara

Församlingspedagogik:En kyrka som undervisar genom hela sitt sätt att vara

Med Jesus som förebild argumenterar boken för en helhetssyn på kyrkans lärande och undervisning.Första avdelningen har en teoretisk profil på kyrkans undervisning sammanflätad med hela kyrkans liv. Kyrkan berättar om sin tro genom allt vad den säger gör och är. Dess undervisningen måste därför vara rotad i kyrkans identitet och dess plats i världen. Därför måste kyrkans självsyn hänga ihop med dess pedagogiska praktik.Andra avdelningen är historisk. Den inleds med en skiss över kyrkans undervisning genom två tusen år. Nästa bidrag beskriver utvecklingen av Svenska kyrkans undervisning under 1900-talet. Tredje artikeln baseras på ett par studieresor i USA. Tillsammans ger de tre bidragen en provkarta över omfattande växlingar i den teologiska och pedagogiska debatten.Tredje avdelningen har en praktisk inriktning. Bibeln mitt i livet tillsammans med Den undervisande församlingen knyter samman teori och praktik i församlingens pedagogiska arbete. Gudstjänsten som pedagogisk process diskuteras som exempel på helhetssynen i församlingens undervisning. I sista kapitlet introduceras James Fowlers tankar om en Växande tro.

Läs mer om Församlingspedagogik:En kyrka som undervisar genom hela sitt sätt att vara

Församlingspedagogik:En kyrka som undervisar genom hela sitt sätt att vara

Filosofi & Religion

Hitta Församlingspedagogik:En kyrka som undervisar genom hela sitt sätt att vara även hos:
Rulla till toppen