Företal till Romarbrevet

Företal till Romarbrevet

Företal till Romarbrevet (1522) utgör den kanske bästa introduktionen till Luthers teologi. Hans omvändelse föregicks av studiet av Pauli brev och då särskilt Romarbrevet. Orden ’den rättfärdige skall leva av tro’ gav honom försäkran att han var accepterad av Gud genom tron allena. Det skrevs under Luthers exil på slottet Wartburg då han översatte Nya Testamentet till tyska. Företalet till Romarbrevet var mer utförligt än de andra och har genom åren haft en omfattande inflytelse.

Läs mer om Företal till Romarbrevet

Företal till Romarbrevet

Filosofi & Religion

Hitta Företal till Romarbrevet även hos:
Rulla till toppen