Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor

Att bemöta andra människor på ett bra sätt kräver att vi har förståelse för allas våra olikheter. I vårdsituationen måste man därför ha en öppen inställning till andra så att man kan möta de olika vårdtagarna utifrån deras livssyn och livsvillkor. Läs mer Utmärkande drag – Indelad i tre block: teoretiska synsätt och värderingar, beslutsprocessen och arbetsmiljöer – Innehåller fler än 30 fall- och situationsbeskrivningar och fler än 100 arbetsuppgifter på 240 sidor! Etik och livsvillkor vill ge en vägledning kring detta och skapa förutsättningarna för ett professionellt bemötande av vårdtagare utifrån etiska riktlinjer och ställningstaganden. Boken är indelad i tre block för att utifrån dessa synvinklar hjälpa läsaren att som professionell vårdare bli medveten om vilka förväntningar som kommer att finnas i yrkeslivet. Det första blocket går igenom teoretiska synsätt och värderingar. Genom fallbeskrivningar förmedlas kunskap kring olika livsvillkor, kultur, religion, människosyn, etik och relationer. Samtidigt utgör text och uppgifter en träning i att oavsett vilken etisk värdegrund som man själv har ska man kunna möta de olika vårdtagarna utifrån deras livssyn och livsvillkor. Det andra blocket tar upp beslutsprocessen och innehåller bland annat en beslutsplan som kan användas inför problem inom omvårdnad. Det tredje och sista blocket behandlar olika arbetsmiljöer som till exempel hemsjukvård, sjukhus, gruppboende och hospices. Även här finns det olika fallbeskrivningar för att öka förståelsen för etik och livsvillkor i yrkesvardagen, oavsett var man kommer att arbeta. Etik och människans livsvillkor är skriven för kursen med samma namn inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Om författarna Carl E. Olivestam har en bakgrund som gymnasielärare och lärarutbildare. Han är professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. Håkan Thorsén är docent och universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet. Båda författarna har skrivit flera läroböcker för gymnasieskolan och högskolan.

Läs mer om Etik och människans livsvillkor

Etik och människans livsvillkor

Filosofi & Religion

Hitta Etik och människans livsvillkor även hos:
Rulla till toppen