En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

En introduktion till traktaträtten är en lättillgänglig lärobok i traktaträttsom kortfattat behandlar traktaträttensgrunder.Boken fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträttenfrån 1969 men behandlar även traktaters ställning vid statssuccession.Den innehåller övningsuppgifter och i det sista kapitletfinns den svenska konventionstexten återgiven.En introduktion till traktaträtten fyller en lucka som funnits pågrundkursnivå på juristlinjen. Det är författarens förhoppning att bokenäven ska äga intresse för en vidare krets som snabbt vill sätta sigin i traktaträtten.

Läs mer om En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt

Juridik

Hitta En introduktion till traktaträtten : en lärobok i traktaträtt även hos:
Rulla till toppen